میوه ها و سبزیجات به انگلیسی

میوه ها و سبزیجات به انگلیسی

یادگیری نام میوه ها و سبزیجات به انگلیسی علاوه بر اینکه دایره لغات شما را افزایش می دهد برای زبان آموزان لازم و ضروری است . میوه دارای ساختار دانه‌دار در گیاهان گلدار است که پس از گل دادن از تخمدان تشکیل می شود. در عین حال، سبزیجات بخش‌هایی از گیا ...