واژگان مربوط به تحصیلات به زبان انگلیسی

واژگان مربوط به تحصیلات به زبان انگلیسی

بعضی از لغات در زبان انگلیسی هستند که یادگیری آنها برای تمام زبان آموزان لازم و ضروری می باشد و بسیار کاربردی هستند. واژگان مربوط به تحصیلات به زبان انگلیسی جزو کلماتی هستند که در اکثر مکالمات مورد استفاده می گیرند و یادگیری انها علاوه بر افزایش د ...