واژگان مربوط به جنگ به زبان انگیسی

واژگان مربوط به جنگ به زبان انگلیسی

یکی از مهم‌ ترین فاکتور هایی که سطح یک زبان ‎آموز را مشخص می‌کند دانش لغوی می باشد. هر چقدر دانش واژگان شما بیشتر باشد به شما امکان پیشرفت سایر مهارت‌های زبان انگلیسی را می‌دهد در واقع هر چقدر لغات بیشتری بدانید، بیشتر می‌آموزید. شما واژگان را با ...