کاربرد های as در انگلیسی

کاربرد های as در انگلیسی

as در زبان انگلیسی یکی از پرکاربرد ترین لغات می باشد و استفاده زیادی در جملات دارد. شما قطعا این کلمه به گوشتان خورده و بسیار زیاد با آن در متون مواجه شده‌اید. به دلیل کاربرد های این کلمه استفاده از آن در زبان انگلیسی، چه نوشتار و چه گفتار، بسیار ...