کالوکیشن های make

کالوکیشن های make

کالوکیشن یا collocation کلمات زنجیر واری هستند که همراه برخی کلمات می ایند که یکی ازاین کلمات make می باشد که با یادگیری آن ها می توانید به طور صحیحی از make استفاده کنید . کالوکیشن ها از اهمیت بسیاری در زبان انگلیسی بر خوردار هستند و می‌توان گفت ...