کالوکیشن های take

کالوکیشن های take

کالوکیشن یا collocation کلمات زنجیر واری هستند که همراه برخی کلمات می ایند که یکی ازاین کلمات take می باشد که با یادگیری آنها می توانید به طور صحیحی از take استفاده کنید . take از جمله افعال مهم و پرکاربرد در زبان انگلیسی بوده که به معانی گرفتن،خو ...