آموزش لغات کتاب 504 درس هفتم

کلمات مترادف پرکاربرد در زبان انگلیسی

آلپیدا قصد دارد در این پست کلمات مترادف پرکاربرد در زبان انگلیسی را برای شما بیاورد که یادگیری آنها دایره لغات شما را افزایش می دهد. شما با یادگیری کلمات مترادف علاوه بر افزایش فرهنگ لغات خود میتوانید در مکالمات خود به جای کلماتی که استفاده می کرد ...