کلمات متضاد پرکاربرد در انگلیسی

کلمات متضاد پرکاربرد در انگلیسی

آلپیدا قصد دارد در این پست کلمات متضاد پرکاربرد در زبان انگلیسی را برای شما بیاورد که یادگیری آنها دایره لغات شما را افزایش می دهد و کمک میکند معنی خیلی از کلمات را با کمک متضاد آنها یاد بگیرید. کلمات متضاد پرکاربرد در زبان انگلیسی: Ability ≠ Inabi ...