کلمات و لغات مربوط به فضا به زبان انگلیسی

کلمات و لغات مربوط به فضا به زبان انگلیسی

کهکشان و فضا برای تعداد زیادی از افراد یک شگفتی بزرگ است و دوست دارند نکات جالبی در این خصوص بدانند. دنبال کردن اخبار انگلیسی درباره ی فضا و فاضانواران میتواند برایتان جالب و آموزننده باشد. پس باید کلمات و لغات مربوط به فضا به زبان انگلیسی را نیز بدا ...