گواهینامه آلمانی به فارسی

گواهینامه آلمانی به فارسی

یکی از چالش های مهاجران پس از ورود به کشور آلمان، مسئله حمل و نقل و تبدیل سوالات آزمون گواهینامه آلمانی به فارسی است. بر خلاف تصورات سیر کثیری از کسانی که قصد مهاجرت دارن، وسایل حمل و نقل عمومی کشور آلمان بسیار با تاخیر تردد میکنند و گاها شلوغی بی ...