یادگیری اصطلاحات جدید با zootopia

یادگیری اصطلاحات جدید با zootopia

برای یادگیری هر زبانی راه های زیادی وجود دارد که هر کدام به اندازه خود کارامد می باشد و کامل کننده این یادگیری هستند . یکی از راه هایی که علاوه بر جذاب بودن یادگیری را راحت تر می کند و همچنین باعث می شود چیز هایی که یاد می گیریم از خاطرمان نرود و ...