یادگیری زبان انگلیسی با آهنگ Jingle Bells

یادگیری زبان انگلیسی با آهنگ Jingle Bells

یادگیری زبان انگلیسی با آهنگ Jingle Bells که آهنگ معروف کریسمس می باشد و در این روزها زیاد شنیده میشود باعث افزایش دایره لغات و تقویت listening شما می شود. کریسمس  Christmas یا Noël جشنی می باشد در دین مسیحیت که برای گرامی داشت تولد عیسی مسیح برگز ...