یادگیری زبان انگلیسی با آهنگ Roar

یادگیری زبان انگلیسی با آهنگ Roar

کلماتی که در آهنگ ها وجود دارند به شما کمک می کند که لغات را در متن یاد بگیرید و یادگیری طرز استفاده لغات در جملات، بخش مهمی از یادگیری نحوه صحبت کردن در دنیای واقعی میباشد. شما نمی توانید لغات را جدای از استفاده انها در متن در زبان انگلیسی یاد بگ ...