یادگیری زبان انگلیسی با آهنگ Senorita

یادگیری زبان انگلیسی با آهنگ Senorita

بسیاری از زبان آموزان فقط تلاش می کنند که مهارت یادگیری زبان خود را از طریق کتاب ها تقویت کنند در حالیکه برای مهارت شنیداری و گفتاری خود تلاشی نمی کنند. در واقع می توان گفت ضعف آن ها در درک لغات و جملات از طریق قوه شنوایی می باشد. به همین خاطر  مو ...