یادگیری زبان انگلیسی با آهنگ Zootopia

آموزش زبان انگلیسی با آهنگ Zootopia

آموزش زبان انگلیسی با آهنگ Zootopia که آهنگ انیمیشن پرطرفدار zootopia مبباشد یکی از راه های خوب یادگیری انگلیسی است. آهنگ Try Everything یا همان  Zootopia را خواننده معروف شکیرا برای این انیمشین دیدنی خوانده است. اگر این انمیشن را دیده اید یادگ ...