یادگیری زبان انگلیسی با داستان کوتاه

یادگیری زبان انگلیسی با داستان کوتاه

یادگیری زبان انگلیسی با داستان کوتاه یکی از بهترین راه ها برای تقویت reading و افزایش دایره لغات همچنین کمک به writing می باشد. یادگیری زبان انگلیسی با داستان کوتاه پسرک:   A little boy went into a drug store, reached for a soda carton an ...