یادگیری زبان فرانسه با آهنگ Je t’aime:

یادگیری زبان فرانسه با آهنگ Je t’aime

یکی از ترفند های یادگیری زبان، یادگیری با موسیقی می باشد. برای یادگیری زبان فرانسه با موسیقی باید به آهنگ‌هایی گوش کنید که مورد علاقه تان باشد وگرنه خیلی زود خسته می شوید. برای درک بهتر متن آهنگ ها بهتر است به‌طور مرتب کلمات‌ و متن را مرور کنید. برا ...