چند اصطلاح انگلیسی را با هم یاد بگیریم

اصطلاحات انگلیسی را با هم یاد بگیریم

اصطلاحات انگلیسی در گفتوگو های روزمره ما بسیار مهم هستند چرا که باعث میشوند مکالمات ما خسته کننده نشده و همچنین استفاده از برخی اصطلاحات تاثیر کلام ما را بیشتر می کند.

یادگیری اصطلاحات انگلیسی و به کار بردن آن ها در بهتر شدن مکالمه ما و نزدیک شدن آن به افرادی که زبان مادریشان انگلیسی است تاثیر زیادی دارد . همچنین مکالماتتان را طبیعی تر کرده و اعتماد به نفستان در صحبت کردن به زبان انگلیسی بالا می‌برد.

 

اصطلاحات انگلیسی را با هم یاد بگیریم

idioms یا اصطلاحات انگلیسی، عبارت ها یا کلماتی هستند که تنها با دانستن معانی آنها به صورت تک تک نمیتوانید معنی کلی آنها را متوجه شوید و با قرار گرفتن آنها در جمله یا در موقعیتی خاص معنی آنها معلوم می شود.

اصطلاحات انگلیسی معمولا عباراتی با کلمات ثابت هستند که تعدادی از آنها غیر رسمی اند و باید آنها را با معنیشان حفظ کنید.

اصطلاحات انگلیسی مانند ضرب المثل ها در فارسی معنی غیر از خودشان را نشان میدهند و اگر آنها را بلد نباشید و در مکالمات یک انگلیسی زبان بشنوید برایتان عجیب و بی معنی یا حتی خنده دار می آید.

برای یادگیری اصطلاحات انگلیسی باید توجه کنید که آنها را لغت به لغت خفط نکنید و در جمله یاد بگیربد.

یادگرفتن اصطلاحات انگلیسی از جهتی برای کسانی که قصد شرکت در آزمون تافل یا آیلتس را دارند بسیار مفید است چون با استفاده از آنها میتوانند نمره بالاتری بگیرند.

برای یادگیری اصطلاحات بهترین روش استفاده مکرر انها در مکالمات خود است. همچنین آنهایی که برایتان یادگیریشان سخت تر است در برگه ای یادداشت کرده و جلو چشمتان بگذارید تا ملکه ذهنتان شود.

 

لیست اصطلاحات

 •  مجردي يا متاهل؟   Are U happy or married
 • تعريف از خود نباشه    I must talk so my self
 • موهامو توآسياب سفيد نکردم   I wasn’t born yesterday
 • دست به سياه و سفيد نميزنه    She doesn’t lift a finger
 • انسان جايز الخطاس                 error is human
 • حالتو ميگيرم     I will put you in your place
 • دور از جون                           No offence
  و بعضي مواقع به معني جسارت نباشه
 • عجب غلطي کردم          what a stupid thing i did
 • Cause my finger
  وقتي چيزي رو به سمت کسي پرتاب ميکنيم براي عذر خواهي اين اصطلاح رو ميگيم
 • عقلش قد نميده                it’s beyond his mind
 • همينم که هستم                         I am as I am
 • ادم دهن لق                   He has a big mouth
 • بنده خدا                                 Poor fellow
 •  خداحافظ فعلا                            ta ta for now
 • سوسول                            night night boy
 • تيپ زدن           dress up like a Christmas tree
 • اصطلاح براي تعريف از افراد خوشتيپ        you shine like a new penny
 • کله پوك                                     thick skull
 • چطوري توي کله پوکت فرو کنم         how can i put it into your thick skull
 • گيج ميزني                                    you look lost
 • خواستن توانستن است             when there is a will, the is a way
 • پشت دستم رو داغ گذاشتم               I put it down to experience
 • درسم را گرفتم                              I learned my lesson
 • پیام را گرفتم                             I got the message
 • کسي که پاچه خواري يا خود شيريني ميکنه بهش ميگن                  Goody Goody
 • فقط سر به سرت ميزارم                I am just picking on you
 • پدرتو در ميارم            I will fix you / I will teach you a good lesson
 • يه کاري کنم حال کني                        I will send you on a trip
 • شکم آوردي                                 you’ve got belly

 

 چند اصطلاح انگلیسی را با هم یاد بگیریم

  چند اصطلاح انگلیسی را با هم یاد بگیریم

                                                      چند اصطلاح انگلیسی را با هم یاد بگیریم    چند اصطلاح انگلیسی را با هم یاد بگیریم

 

 English idioms | ef
.

دیدگاه ها بسته شده اند.