اصطلاحات ریاضی در زبان انگلیسی

اصطلاحات ریاضی در زبان انگلیسی

یادگیری اصطلاحات ریاضی در زبان انگلیسی یکی از مباحثی می باشد که برای هر زبان آموزی لازم می باشد همچنین علاوه بر زیاد شدن دایره لغاتتان در مکالمات هم به کارتان می آید پس با آلپیدا همراه باشید.

یادگیری اصطلاحات ریاضی در زبان انگلیسی می تواند هم به صورت کلی برای فرآیند یادگیری زبان انگلیسی شما مفید باشد و هم این که بسته به هدف شما از یادگیری زبان انگلیسی می‌تواند بسیار برای شما ضروری باشد.

منظور ما از این حرف چیست؟ منظور این است که به طور مثال اگر هدف شما از یادگیری زبان انگلیسی مهاجرت تحصیلی و یا ادامه تحصیل در یک کشور دیگر است، شما باید اصطلاحات عملی عمومی و همچنین تخصصی مرتبط به رشته‌ی خود را بیاموزید. یکی از این دسته اصطلاحات علمی عمومی، اصطلاحات مرتبط با ریاضی هستند.

شما با یادگیری این اصطلاحات و دخیل کردن آن‌ها در کار و روند روزانه‌ی خود می‌توانید کاری کنید که این اصطلاحات و واژگان برای شما جا بیوفتند و ملکه‌ی ذهن شما شوند.

در ادامه با ما همراه باشید با هم به یادگیری اصطلاحات ریاضی در زبان انگلیسی بپردازیم.

اصطلاحات ریاضی در زبان انگلیسی

بیشتر بخوانید >>> اصطلاحات انگلیسی در سینما

 

اصطلاحات ریاضی در زبان انگلیسی

 

addition جمع

subtraction کم کردن

multiplication ضرب

division تقسیم

to add جمع کردن

to subtract یا to take away کم کردن

to multiply ضرب کردن

to divide تقسیم کردن

to calculate حساب کردن

total جمع

arithmetic حساب

algebra جبر

geometry هندسه

calculus حساب دیفرانسیل و انتگرال

statistics آمار

integer عدد صحیح

even number عدد زوج

odd number عدد فرد

prime number عدد اول

fraction کسر

decimal اعشاری

decimal point ممیز

percent درصد

percentage درصد

theorem قضیه

proof برهان

problem مسئله

solution راه حل

formula فرمول

equation تساوی

graph گراف

axis محور

average میانگین

correlation ضریب همبستگی

probability احتمال

dimensions ابعاد

area مساحت

circumference محیط دایره

diameter قطر

radius شعاع

length طول

height ارتفاع

width عرض

perimeter محیط

angle زاویه

right angle زاویه قائمه

line خط

straight line خط راست

curve خط منحنی

parallel موازی

tangent مماس

volume حجم

= equal مساوی

> strict inequality کمتر از

< strict inequality بیشتر از

≥ inequality کمتر و یا مساوی

≤ inequality بیشتر و یا مساوی

+ Plus sign جمع

– Minus sign علامت تفریق

Times Sign X علامت ضرب

÷ division sign ( obelus) تقسیم

Power توان

√ Square root جذر

% Percent درصد

زاویه Angel

زاویه قائمه ( یا ۹۰ درجه ) Right Angle

درجه degree

تشابه similarity (~ )

عدد پی pi constant

∞ lemniscate بی نهایت

{} braces آکلاد

[] bracket براکت

single vertical bar قدر مطلق

F(x) function of تابع

∑ sigma سیگما

P(A) probability function احتمال

A ∩ B intersection اشتراک

A ∪ B union اجتماع

Lim limit حد

رایشمند = ریاضیدان = mathematician

ریاضیات =mathematics

اعداد صحیح =integers

اعداد صحیح مثبت =positive integers

اعداد صحیح منفی =negative integers

اعداد فرد =odd numbers

اعداد زوج =even numbers

صورت کسر =numerator

مخرج کسر =denominator

اعمال ریاضی =math operations

اضافه کردن =add

تفریق کردن =subtract

ضرب کردن =multiply

تقسیم کردن =divide

حاصل جمع =sum

حاصل تفریق =difference

حاصل ضرب =product

حاصل تقسیم =quotient

مساله ریاضی =a math problem

مسائل لغوی =word problem

متغیر =variable

معادله =equation

حل.راه حل =solution

نمودار.گراف =graph

جبر =algebra

هندسه =geometry

مثلثات =trigonometry

حساب =calculus

پاره خط =line segment

نقطه پایان =endpoint

خط راست =straight line

خط منحنی =curved line

خط عمودی =perpendicular lines

خطوط متوازی =parallel lines

زاویه90درجه/قائمه =right angle/90 angle

زاویه منفرجه =obtuse angle

زاویه حاده =acute angle

مستطیل =rectangle

مربع =square

ضربدری =diagonal

مثلث =triangle

متوازی الاضلاع =parallelogram

دایره =circle

شعاع دایره =radius

محیط دایره =circumference

قطر دایره =diameter

احجام هندسی =geometric solids

مکعب =cube

هرم =pyramid

مخروط =cone

محیط =perimeter

رویه =face

استوانه =cylinder

کره =sphere

پایه =base

کسرها =fractions

اندازه گیری =measuring

مساحت و حجم =area and volume

به اضافه =plus

منهای =minus

خطوط =lines

زاویه =angles

اشکال =shapes

 

 

موسسه زبان های خارجه Alpida با سالها تجربه و کسب سوابق درخشان در زمینه تدریس خصوصی زبان انگلیسی و دوره های مکالمه به صورت فشرده و نیمه فشرده توسط اساتید با تجربه و تحصیلکرده از کشورهای انگلیس ، امریکا و کانادا و همچنین آماده سازی زبان آموزان برای آزمون های IELTS – TOEFL ، توانسته است اعتماد زبان آموزان خود را جلب کرده و در صدر موسسات برتر در زمینه تدریس خصوصی زبان انگلیسی قرار گیرد.

همین حالا می توانید از مشاوره های رایگان آلپیدا بهرمند شده و با حرفه ای ترین اساتید سطح تهران کلاس داشته باشید.

09120137156 | 86127265 | 88581856

آموزش زبان انگلیسی ، آموزش زبان آلمانی ، آموزش زبان فرانسه ، آموزش زبان روسی ، آموزش زبان عربی ، آموزش زبان سوئدی ، آموزش زبان اسپانیایی ، آموزش زبان ایتالیایی ، آموزش زبان کره ای ، آموزش زبان ژاپنی ، آموزش زبان هلندی ، آموزش زبان دانمارکی ، آموزش زبان ترکی استانبولی ، آموزش زبان هندی ، آموزش زبان چینی و آموزش زبان فارسی (برای اتباع خارجه)

…. موفق خواهید بود اگر امروز را به فردا موکول نکنید …

 

دیدگاه ها بسته شده اند.