افعال دو قسمتی در انگلیسی

افعال دو قسمتی در انگلیسی

یکی از رایج ترین بخش از گرامر و دستور زبان انگلیسی که شما زیاد با آن بر خورد خواهید داشت، افعال دو قسمتی و یا Phrasal Verbs هستند.

افعال دو قسمتی در انگلیسی دسته ای از افعال هستن که به انها افعال عبارتی Phrasal Verbs هم گویند و این افعال از دو قسمت ساخته شده اند . یک قسمت فعل و قسمت دیگر میتواند حرف اضافه یا قید باشد .

افعال دو قسمتی یا عبارتی به دو دسته جداشدنی و جدا نشدنی تقسیم می شوند . این افعال در مکالمات بسیار رایج هستند .

شما در این مطلب با این نوع افعال آشنا می‌شوید همچنین با ساختار آن‌ها نیز آشنایی مختصری پیدا می‌کنید و همین طور نیز مثال‌هایی با استفاده از این افعال خواهید دید.

امیدواریم که از این مطلب نهایت استفاده را ببرید. پس با ما همراه باشید.

 

افعال دو قسمتی در انگلیسی

افعال دو قسمتی در انگلیسی و ساختار آن‌ها

 

در این بخش به انواع افعال دو قسمتی و ساختار آن‌ها می‌پردازیم. همچنین مثال‌هایی نیز در این زمینه برای درک بهتر ارائه می‌شود.

 

افعال دو قسمتی شامل افعال عبارتی ، افعال اضافی ، افعال عباتی اضافی می باشد .

ساختار افعال عبارتی : قید + فعل

We will have to put off the meeting.
.ما جلسه را به تعویق خواهیم انداخت

They turned down my offer.
.آنها پیشنهاد من را رد کردند

  • وقتی فعل عبارتی متعدی باشد یعنی دارای مفعول ‌باشد، معمولاً می‌توانیم دو قسمت فعل عبارتی را از هم جدا کنیم به همین دلیل به آنها افعال عبارتی جداشدنی (separable phrasal verbs) می‌گویند.

They turned down my offer.
They turned my offer down

در اینجا می توانیم turned down از هم جدا کرده و down را در اخر جمله بیاوریم ولی هنگامی که مفعول ما ضمیر باشد باید افعال عبارتی را از هم جدا کنیم .

John switched it on. (درست)
John switched on it. (نادرست)

در بسیاری از دیکشنری ها افعال عبارتی مشخص شده اند و نشان داده شده که جدا شدنی ست یا جدا نشدنی مانند

look (something) out

ساختار افعال عبارتی که حرف اضافه + فعل
  • در این نوع افعال عبارتی که حرف اضافه دارند چون بعد از حرف اضافه همواره اسم می اید در نتیجه در این جملات همیشه اسم که همان مفعول است را داریم . نکته مهم این است که افعال اضافی را نمی توان از هم جدا کرد یعنی انها افعال عبارتی جدانشدنی هستند .

believe in God.
.من به خدا اعتقاد دارم

He is looking after the dog.
.او در حال مراقبت از این سگ است

Did you talk about me?
آیا در مورد من صحبت کرد؟

John is waiting for Mary.
.جان منتظر مری است

 

افعال عبارتی که حرف اضافه + قید + فعل

این افعال که سه قسمتی هستند و Phrasal-Prepositional Verbs خوانده می شوند .این افعال نیز جدایی نشدنی هستند و همیشه دارای مفعول می باشند چون دارای حرف اضافه هستند .

He doesn’t get on with his wife.
.او با همسرش رابطه خوبی ندارد

I won’t put up with your attitude.
.من نگرش شما را تحمل نمی‌کنم

look forward to seeing you.
.من مشتاق دیدن شما هستم

We have run out of eggs.
.ما همۀ تخم مرغ‌ها را استفاده کردیم

مثال هایی از افعال دو قسمتی

Warm up

گرم کردن (قبل از ورزش)

They warmed up before playing volleyball

آنها قبل از والیبال بازی کردن خودشان را گرم کردند

Work out

ورزش کردن، تمرین کردن

work out in the gym twice a week

من هفته ای دو بار در باشگاه تمرین می کنم

Turn up

صدای چیزی را زیاد کردن

Please turn this music up, I like it

لطفا صدای این موسیقی را زیاد کن، دوسش دارم

Wake up

بیدار شدن

I’ll will have to wake up at 6:00 am tomorrow

فردا من باید ساعت شش صبح بیدار بشم

Switch off

خاموش کردن (چراغ یا یک ماشین)

I have to switch the light off to sleep

من برای اینکه بخوابم باید چراغ را خاموش کنم

Switch on

روشن کردن (چراغ یا یک ماشین)

How do you switch this laundry machine on?

این ماشین لباس شویی را چطور روشن می کنی؟

Take after sb

به کسی رفتن

Mike takes after his grandfather. Both of them are tall

مایک به پدربزرگش رفته. هر دو شون بلند قد هستند

Take off

(هواپیما) از زمین بلند شدن

The plane takes off within fifteen minutes

هواپیما در ظرف 15 دقیقه از زمین بلند خواهد کرد

Think back

به یاد آوردن

When I think back on ten years ago, I wish I had studied harder

وقتی ده سال قبل را به یاد میارم آرزو می کنم بیشتر درس می خوندم

Think over

چیزی را در نظر گرفتن

Before I make my final decision, I’ll have to think the job offer over

قبل از اینکه تصمیم نهایی ام را بگیرم باید پیشنهاد کار را در نظر بگیرم

Turn sth down

(درخواست یا پیشنهاد) رد کردن یا نپذیرفتن، صدای چیزی را کم کردن

The bank turn the company down for a loan

بانک درخواست شرکت برای وام را رد کرد

Cut back (on sth)

کمتر مصرف کردن

In order not to become fat, you should cut back on fast food

برای اینکه چاق نشوید شما باید کمتر غدای حاضری مصرف کنید

Cut off

قطع کردن

My phone was cut off because I hadn’t paid the bill

به خاطر اینکه قبض تلفن را پرداخت نکرده بودم، تلفنم قطع شد

Deal with sth

در مورد چیزی بودن

His books often deal with different cultures

کتاب هایش اغلب در مورد فرهنگ های مختلف است.

Dress up

لباس رسمی یا شیک پوشیدن

He dressed up for the party

او لباسی شیک برای میهمانی پوشید

Drop out

ترک تحصیل کردن، (از تحصیل) انصراف دادن

Marry dropped out of college because she didn’t have time

ماری چون وقت کافی نداشت از دانشگاه انصراف داد

Fill in/out

پر کردن (فرم)

Please fill in the membership form

لطفا فرم عضویت را پر کنید

Find out

به چیزی پی بردن

I don’t know who called me yesterday, How can I find out?

نمی دونم دیروز چه کسی با من تماس گرفت، چطور می توان به این پی ببرم؟

Get along/on

با هم کنار آمدن

She and her mother can’t get along

او و مادرش نمی توانند با هم کنار بیایند

امیدواریم که از این مطلب در مورد افعال دو قسمتی در انگلیسی نهایت استفاده را برده باشید و این مطلب برای شما مفید واقع شده باشد. با تشکر از توجه و همراهی شما

همین حالا می توانید از مشاوره های رایگان آلپیدا بهرمند شده و با حرفه ای ترین اساتید سطح تهران کلاس داشته باشید.

09120137156 | 86127265 | 88581856

آموزش زبان انگلیسی ، آموزش زبان آلمانی ، آموزش زبان فرانسه ، آموزش زبان روسی ، آموزش زبان عربی ، آموزش زبان سوئدی ، آموزش زبان اسپانیایی ، آموزش زبان ایتالیایی ، آموزش زبان کره ای ، آموزش زبان ژاپنی ، آموزش زبان هلندی ، آموزش زبان دانمارکی ، آموزش زبان ترکی استانبولی ، آموزش زبان هندی ، آموزش زبان چینی و آموزش زبان فارسی (برای اتباع خارجه)

…. موفق خواهید بود اگر امروز را به فردا موکول نکنید ….

دیدگاه ها بسته شده اند.