افعال پرکاربرد در زبان انگلیسی

افعال پرکاربرد در زبان انگلیسی

یکی از ابزار ها برای تقویت speaking و writing یادگیری افعالی که بیشترین استفاده را در متن ها و جملات انگلیسی دارند می باشد.

افعال پرکاربرد در زبان انگلیسی، افعالی می باشند که در مکالمات روزمره و نوشتن های معمول به کار میروند و یادگیری آنها کمک زیادی به مهارت های زبانی تان می کند. همچنین برای کسانی که می خواهند در مدت زمان محدودی این مهارت های خود را تقویت کنند بسیار مفید می باشد.

در این پست قصد داریم افعال پرکاربرد در زبان انگلیسی برایتان بگزاریم با آلپیدا همراه باشید.

 

افعال پرکاربرد در زبان انگلیسی:

 

be

بودن (فعل کمکی)

have

داشتن (فعل کمکی)

do

انجام دادن / کردن (فعل کمکی)

say

گفتن

go

رفتن

can

توانستن

get

گرفتن

would

(فعل کمکی)

make

ساختن / درست کردن

know

دانستن / شناختن

will

(فعل کمکی)

think

فکر کردن

take

گرفتن

see

دیدن

come

آمدن

could

توانستن

want

خواستن

look

نگاه کردن

use

استفاده کردن

find

پیدا کردن

give

دادن

tell

گفتن

work

کار کردن

may

ممکن بودن

should

اجبار داشتن

call

صدا کردن / تماس گرفتن

try

تلاش کردن / امتحان کردن

ask

پرسیدن / درخواست کردن

need

نیاز داشتن

feel

احساس کردن

become

تبدیل شدن / شدن

leave

ترک کردن

put

قرار دادن / گذاشتن

mean

منظور داشتن / معنی دادن

keep

نگه داشتن

let

اجازه دادن

begin

شروع کردن

seem

به نظر رسیدن

help

کمک کردن

talk

صحبت کردن

turn

چرخاندن

start

شروع کردن

might

ممکن بودن

show

نشان دادن

hear

شنیدن

play

بازی کردن / نواختن

run

دویدن / اجرا کردن

move

تکان دادن

like

دوست داشتن

live

زندگی کردن

believe

اعتقاد داشتن

hold

نگه داشتن / گرفتن

bring

آوردن

happen

اتفاق افتادن

must

اجبار داشتن

write

نوشتن

provide

تامین کردن / تهیه کردن

sit

نشستن

stand

ایستادن

lose

از دست دادن

pay

پرداختن

meet

ملاقات کردن

include

شامل بودن

continue

ادامه دادن

set

قرار دادن / تنظیم کردن

learn

یاد گرفتن / آموختن

change

تغییر دادن

lead

سوق دادن / هدایت کردن

understand

فهمیدن

watch

تماشا کردن

follow

دنبال کردن

stop

نگه داشتن / متوقف کردن

create

ساختن

speak

صحبت کردن

read

خواندن

allow

اجازه دادن

add

اضافه کردن

spend

خرج کردن

grow

برزگ شدن / پرورش دادن

open

باز کردن

walk

قدم زدن

win

برنده شدن

offer

پیشنهاد دادن

remember

به یاد آوردن

love

دوست داشتن

consider

در نظر گرفتن / سنجیدن

appear

به نظر رسیدن / ظاهر شدن

buy

خریدن / باور کردن

wait

منتظر ماندن / صبر کردن

serve

خدمت کردن / پذیرایی کردن

die

مردن

send

فرستادن

expect

انتظار داشتن

build

ساختن

stay

ماندن

fall

افتادن

cut

بریدن

reach

رسیدن

kill

کشتن

remain

ماندن / باقی ماندن

1. remember
به یاد آوردن

2. find
پیدا کردن

3. include
شامل کردن

4. come
آمدن

5. determine
تعیین کردن

6. occur
اتفاق افتادن

7. thank
تشکر کردن

8. begin
شروع شدن

9. grow
رشد کردن

10. see
دیدن

11. provide
فراهم کردن

12. different
متفاوت

13. exist
وجود داشتن

14. write
نوشتن

15. take
گرفتن

16. create
به وجود آوردن

17. need
نیاز داشتن

18. approach
نزدیک شدن

19. tend
میل داشتن

20. know
دانستن

21. enjoy
لذت بردن

22. avoid
دوری کردن

23. add
افزودن

24. prepare
آماده کردن

25. want
خواستن

26. be
بودن

27. perform
اجرا کردن

28. allow
اجازه دادن

29. do
[فعل کمکی]

30. understand
فهمیدن

31. build
ساختن

32. supply
تأمین کردن

33. consider
در نظر گرفتن

34. learn
یاد گرفتن

35. have
داشتن

36. achieve
رسیدن (به هدف)

37. believe
باور کردن

38. decide
تصمیم گرفتن

39. identify
تشخیص دادن

40. bring
آوردن

41. receive
دریافت کردن

42. become
شدن

43. choose
انتخاب کردن

continue
ادامه دادن

improve
پیشرفت کردن

get
خریدن

develop
رشد کردن

protect
محافظت کردن

maintain
نگه داشتن

would
فعل کمکی حالت شرطی

come across
اتفاقی ملاقات کردن

turn off
خاموش کردن

stand up
بلند شدن

take out
بیرون بردن

wake up
از خواب بیدار شدن

go on
ادامه دادن

put on
(آرایش) کردن

take off
از زمین بلند شدن (هواپیما)

look after
مراقب بودن

hold on
صبر کردن

find out
فهمیدن

look up
جستجو کردن

hang up
(تلفن را) قطع کردن

give up
ترک کردن

 hang out
وقت گذراندن

put away
چیزی را سر جایش گذاشتن

grow up
بزرگ شدن

turn up
زیاد کردن

throw away
دور انداختن

go out
بیرون رفتن

fill in
پر کردن (فرم و…)

watch out
مراقب بودن

get up
بیدار شدن

carry on
ادامه دادن

work out
بدنسازی کردن

 

موسسه زبان های خارجه Alpida با سالها تجربه و کسب سوابق درخشان در زمینه تدریس خصوصی زبان انگلیسی و دوره های مکالمه به صورت فشرده و نیمه فشرده توسط اساتید با تجربه و تحصیلکرده از کشورهای انگلیس ، امریکا و کانادا و همچنین آماده سازی زبان آموزان برای آزمون های IELTS – TOEFL ، توانسته است اعتماد زبان آموزان خود را جلب کرده و در صدر موسسات برتر در زمینه تدریس خصوصی زبان انگلیسی قرار گیرد.

همین حالا می توانید از مشاوره های رایگان آلپیدا بهرمند شده و با حرفه ای ترین اساتید سطح تهران کلاس داشته باشید.

09120137156 | 86127265 | 88581856

آموزش زبان انگلیسی ، آموزش زبان آلمانی ، آموزش زبان فرانسه ، آموزش زبان روسی ، آموزش زبان عربی ، آموزش زبان سوئدی ، آموزش زبان اسپانیایی ، آموزش زبان ایتالیایی ، آموزش زبان کره ای ، آموزش زبان ژاپنی ، آموزش زبان هلندی ، آموزش زبان دانمارکی ، آموزش زبان ترکی استانبولی ، آموزش زبان هندی ، آموزش زبان چینی و آموزش زبان فارسی (برای اتباع خارجه)

…. موفق خواهید بود اگر امروز را به فردا موکول نکنید….

دیدگاه ها بسته شده اند.