جملات شرطی نوع اول

جملات شرطی نوع اول

جملات شرطی ، جملاتی هستند که در انها شرطی وجود دارد که برای به وقوع پیوستن کاری لازم است ابتدا آن شرط انجام پذیرد .

در زبان انگلیسی در ساختار جملات شرطی از if به معنی اگر استفاده می شود که نشان دهنده همان شرط برای انجام کاری می باشد . جملات شرطی تشکیل شده اند از دو جمله که یک جمله نشان دهنده شرط برای جمله دوم می باشد در واقع جمله دوم یا جمله‌ی نتیجه در صورتی که جمله‌ی شرط محقق شود، اتفاق خواهد افتاد که به جمله اول  قسمت شرطی یا همان if-clause گویند و به جمله دوم  قسمت نتیجه یا همان main clause  می باشد .

برای مثال جمله اگر امروز درس نخوانم ، امتحان فردا را قبول نمی شوم را  در نظر بگیرید جمله اول که با اگر امده است جمله شرط میباشد و جمله دوم نتیجه جمله اول است که در واقع تحقق آن به آنچه در جمله اول بیان شده است، وابسته خواهد بود .

در واقع ما از جملات شرطی استفاده میکنیم که حدس بزنیم چطور یک موضوع می توانست در گذشته متفاوت باشد و یا این که آرزو می کنیم در آینده تحت یک شرایط خاص، نتایج خاصی به دست آید. یعنی فرض می کنیم که اگر شرایط به این صورت بود، چنین اتفاقی در گذشته رخ می داد. و اینکه در آینده اگر اینطور شود، چه اتفاقی خواهد افتاد. پس در کل جملات شرطی حدس و Imagination را مورد بحث قرار می دهند.

 

ساختار کلی جملات :

If clause + , + Main clause

یا

Main clause + If clause (بدون کاما)

 

انواع جملات شرطی:

1- جملات شرطی نوع صفر
2- جملات شرطی نوع اول
3- جملات شرطی نوع دوم
4- جملات شرطی نوع سوم
5- جملات شرطی ترکیبی

 

آینده ساده حال ساده یک شرطِ ممکن و نتیجۀ محتملِ آن نوع اول
شرطی حال یا شرطی حال استمراری گذشته ساده یک شرط فرضی و نتیجل محتملِ آن نوع دوم
شرطی کامل یا شرطی کامل استمراری گذشته کامل یک شرطِ غیرواقعی در گذشته و نتیجۀ محتمل آن در زمان گذشته نوع سوم

جملات شرطی نوع اول (first conditional)

در زبان انگلیسی جملات شرطی نوع اول جملاتی هستند که در انها درباره احتمالاتی که ممکن است در آینده نزدیک اتفاق افتد صحبت می شود که بخش اول جملات زمان حال و بخش دوم زمان اینده می باشد و ساختار این جملات معمولا به این شکل است :

.If +  a present tense / a future tense in other clause

در این جملات جمله ای که با if می باشد را جمله شرط و جمله بعدی جواب شرط می باشد که این دو جمله را می توان جا به جا کرد و اگر جمله شرطی اول نوشته شود، بین دو جمله علامت ( ) قرار می گیرد.

در جملات شرطی نوع اول می توان در جواب شرط از جملات امری هم استفاده کرد .

Go to bed early if you feel tired.

 در جملات شرطی نوع اول در جواب شرط به طور معمول از will + فعل ساده استفاده می کنیم مگر وقتی که بخواهیم بگوییم ممکن است اتفاقی در اینده  بیافتد بجای will میتوان از MAY, MIGHT یا COULD هم استفاده کرد.

If they train a little harder, they might win the match.

If he doesn’t do his work, he could get fired.

If Ali jogs regularly, he may/might lose weight.

در برخی موارد در جملات شرطی نوع اول وقتی مسخواهیم از احتمال چیزی صحبت کنیم می توانیم if را از جمله حذف کرده و به جای ان از should استفاده کنیم .

If I should see him today, I will tell him to call you.
should I see him today, I will tell him to call you.

مثال ها ی جملات شرطی نوع اول :

If I find your book, I will tell you.

اگرکتابت را پیدا کنم، به تو خواهم گفت

If it rains, you will get wet
اگر باران ببارد، تو خیس خواهی شد

You will get wet if it rains
تو خیس خواهی شد اگر باران ببارد.

If I have time, I will finish that letter
اگر وقت داشته باشم،آن نامه را تمام خواهم کرد.

If you don’t hurry, you will miss the bus
اگر عجله نکنی، اتوبوس را از دست خواهی داد.

If I find her address, I will send her an invitation.
اگر آدرسش را بیابم، یک دعوتنامه برایش خواهم فرستاد.

If I don’t see him this afternoon, I will phone him in the evening.
اگر او را امروز بعد از ظهر نبینم، عصر برایش زنگ خواهم زد.

If you’re not going to Jason’s party, I’m not going to go either.

اگر تو به مهمانی جیسون نمیروی ، من هم نمیروم.

.I’ll have finished in an hour if you don’t disturb me

اگه تو مزاحمم نشی کارم تو یک ساعت تموم میشه.

.If I see Jenny today , I’ll give her your message

اگر امروز جنی را ببینم، پیامت رو بهش میرسونم.

.If it rains , they will cancel the football match

اگر امروز باران ببارد، آن ها مسابقه فوتبال رو کنسل می کنند.

جملات شرطی نوع اول

همین حالا می توانید از مشاوره های رایگان آلپیدا بهرمند شده و با حرفه ای ترین اساتید سطح تهران کلاس داشته باشید.

09120137156 | 86127265 | 88581856

آموزش زبان انگلیسی ، آموزش زبان آلمانی ، آموزش زبان فرانسه ، آموزش زبان روسی ، آموزش زبان عربی ، آموزش زبان سوئدی ، آموزش زبان اسپانیایی ، آموزش زبان ایتالیایی ، آموزش زبان کره ای ، آموزش زبان ژاپنی ، آموزش زبان هلندی ، آموزش زبان دانمارکی ، آموزش زبان ترکی استانبولی ، آموزش زبان هندی ، آموزش زبان چینی و آموزش زبان فارسی (برای اتباع خارجه)

…. موفق خواهید بود اگر امروز را به فردا موکول نکنید ….

دیدگاه ها بسته شده اند.