جملات شرطی نوع دوم

جملات شرطی نوع دوم

همه چیز را درباره جملات شرطی نوع دوم بدانید!

جملات شرطی، جملاتی هستند که در انها شرطی وجود دارد که برای به وقوع پیوستن کاری لازم است ابتدا آن شرط انجام پذیرد .

در زبان انگلیسی در ساختار جملات شرطی از if به معنی اگر استفاده می شود که نشان دهنده همان شرط برای انجام کاری می باشد . جملات شرطی تشکیل شده اند از دو جمله که یک جمله نشان دهنده شرط برای جمله دوم می باشد در واقع جمله دوم یا جمله‌ی نتیجه در صورتی که جمله‌ی شرط محقق شود، اتفاق خواهد افتاد که به جمله اول  قسمت شرطی یا همان if-clause گویند و به جمله دوم  قسمت نتیجه یا همان main clause  می باشد .

 

برای مثال جمله اگر امروز درس نخوانم ، امتحان فردا را قبول نمی شوم را  در نظر بگیرید جمله اول که با اگر امده است جمله شرط میباشد و جمله دوم نتیجه جمله اول است که در واقع تحقق آن به آنچه در جمله اول بیان شده است، وابسته خواهد بود .

در واقع ما از جملات شرطی استفاده میکنیم که حدس بزنیم چطور یک موضوع می توانست در گذشته متفاوت باشد و یا این که آرزو می کنیم در آینده تحت یک شرایط خاص، نتایج خاصی به دست آید. یعنی فرض می کنیم که اگر شرایط به این صورت بود، چنین اتفاقی در گذشته رخ می داد. و اینکه در آینده اگر اینطور شود، چه اتفاقی خواهد افتاد. پس در کل جملات شرطی حدس و Imagination را مورد بحث قرار می دهند.

ساختار کلی جملات :

If clause + , + Main clause

یا

Main clause + If clause (بدون کاما)

انواع جملات شرطی:

1- جملات شرطی نوع صفر

2- جملات شرطی نوع اول

3- جملات شرطی نوع دوم

4- جملات شرطی نوع سوم

5- جملات شرطی ترکیبی

فعل جمله‌ واره اصلی فعل جمله‌ واره «if» کاربرد نوع جملات شرطی
حال ساده حال ساده حقایق کلی صفر
آینده ساده آینده ساده یک شرطِ ممکن و نتیجۀ محتملِ آن نوع اول
شرطی حال یا شرطی حال استمراری گذشته ساده یک شرط فرضی و نتیجل محتملِ آن نوع دوم
شرطی کامل یا شرطی کامل استمراری گذشته کامل یک شرطِ غیرواقعی در گذشته و نتیجۀ محتمل آن در زمان گذشته نوع سوم
شرطی حال ساده گذشته کامل موقعیت غیرواقعی در گذشته و نتایج احتمالی آن در زمان حال نوع ترکیبی

جملات شرطی نوع دوم Second Conditional Sentences :

در زبان انگلیسی جملات شرطی نوع دوم جملانی هستند که از آنها برای نشان دادن فعالیتی که در گذشته و در شرایطی خاص می تونسته انجام شود استفاده می شود . همچنین برای نشان دادن وقایع غیر واقغی و چیز هایی که تا حد زیادی غیر ممکن هستند هم استفاده می شود . همچنین باید توجه کنید که  اتفاق و صحبت ما مربوط به گذشته نیست، بلکه تصور می کنیم.

  • در ساختار جملات شرطی نوع دوم زمان فعل در جمله شرط گذشته ساده بوده و  در جواب شرط یکی از فعلهای could / would / might به علاوه شکل ساده فعل استفاده میشود.

If + past tense,     S + would/could/might + base form of the verb

If I had enough money, I would visit 80 countries

اگر من به اندازه کافی پول داشتم 80 کشور را می دیدم

If I knew his name, I would tell you

اگر اسمش را می دانستم به تو می گفتم

جملات مثبت

would have played/spoken

جملات منفی

would not have played/spoken

جملات سوالی

Would I have played/spoken?

  • نکته ای که در جملات شرطی نوع دوم باید به آن ها توجه داشته باشید این است که نباید دز عبارت شرط از was استفاده کنید بلکه برای “I, He, She, It” و دیگر فاعل های سوم شخص مفرد، به جای “was” از “were” استفاده می شود .(وجه التزامی )

If I were you, I wouldn’t be rude to the boss.

  • در جملات شرطی نوع دوم می توانیم از unless به جای if استفاده کنیم .

 wouldn’t do that job unless they paid me a really good salary

من اون کار رو انجام نمیدادم اگر که آن ها بهم حقوق خوبی نمیدادند.

جملات شرطی نوع دوم

جملات شرطی نوع دوم

مثال های جملات شرطی نوع دوم

She would travel all over the world if she were rich.

اون میتونست دور دنیا رو سفر کنه، اگر پولدار می شد.

.If your sister were here, she’d know what to do

اگر خواهرت اینجا میشد، میدونست که باید چی کار کنه.

If I were a bird, I would fly far far away.

If I were you, I would change my lifestyle.

If it were my car, I would be more careful.

.If I won the raffle, I would travel around the world

اگر بخت آزمایی را ببرم، به دور دنیا سفر می کنم.( احتمال برنده شدن و سفر رفتن خیلی کم و تقریبا غیر ممکن هست)

.If I didn’t have a headache, I’d go to the party

اگر سر درد نداشتم، به مهمانی می رفتم.(سر درد دارم)

.I would go to the stadium if I had enough time

اگر وقت کافی داشتم، به استادیوم می رفتم.(وقت کافی ندارم)

.If I taught this class, I wouldn’t give tests

اگر در این کلاس تدریس می کردم، امتحان نمی گرفتم.( در واقع در این کلاس تدریس نمی کنم)

  • در جملات شرطی نوع دوم اگر فعل to be به عنوان فعل اصلی در جمله باشد، زمان فعل به حالت گذشته هست و از وجه التزامی یا همان subjunctive استفاده می کنیم که به معنای پیشنهاد دادن و یا نصیحت کردن می باشد (من اگر جای تو بودم…) در واقع وجه التزامی برای بیان قصد، شک، فرض، پیشنهاد، شرط و آرزو به کار می رود.
  • نکته مهم اینجاست که در سوم شخص مفرد زمان حال ساده s و یا es نمی گیرد و برای همه ی ضمایر فاعلی در گذشته ساده از were استفاده می کنیم و اول شخص مفرد و سوم شخص مفرد was نمی گیرند.
وجه التزامی subjunctive mood وجه اخباری  indicative mood
I wereYou were

He/She/It were

We were

You were

They were

I wasYou were

He/She/It was

We were

You were

They were

ساختار معکوس جملات شرطی نوع دوم

در واقع ساختار معکوس جملات شرطی یا به انگلیسی همان Inverted Conditionals، بیشتر مواقع همراه با تغییرات در ساختار و ترتیب فعل و فاعل در حمله واره “if” ایجاد می‌گردد. اغلب کاربرد این مورد در مواقع و شرایط رسمی و یا در نوشتار می‌باشد.

هر کدام از این انواع جملاتی که شرطی هستند، ساختار معکوس به خصوص خودشان را دارند. در ادامه بیشتر با جملات شرطی نوع دوم از نوع معکوس آشنا خواهید شد.

دو روش وجود دارد تا بتوان جملات شرطی نوع دوم معکوس ساخت:

اول – جملات شرطی معکوس با فعل اصلی

دوم – جملات شرطی معکوس با were

ساختار جملات شرطی معکوس نوع دوم با فعل اصلی

در اولین حالت، یعنی در حالتی که در جمله واره if از یک فعل اصلی که غیر از were باشد استفاده گردد، مراحل زیر انجام می‌شود:

• در ابتدا if حذف می‌شود.

• were را به جای if در جمله بگذارید.

• قبل از نوشتن فعل اصلی از to استفاده نمایید.

به مثال زیر برای ساختار جملات شرطی معکوس با فعل اصلی توجه نمایید:

If I won the lottery ticket, I would travel all around the world

were I to won the lottery ticket, I would travel all around the world

اگر بلیط لاتاری برنده شوم، به سراسر دنیا سفر می‌کنم.

ساختار شرطی معکوس نوع دوم با were

در آن دست از جملات که از فعل were استفاده شده است، به این صورت خواهد بود که if از جمله حذف شده و were به جای آن در ابتدای جمله واره استفاده می‌شود.

If I were a bear, I could Sleep whole the winter

Were I a bear, I could Sleep whole the winter

اگر یک خرس بودم، می‌توانستم کل زمستان را بخوابم!

تجربه استفاده از کلاس های خصوصی با ضمانت بدون قید و شرط، جلسه اول رایگان !

همین حالا می توانید از مشاوره های رایگان آلپیدا بهرمند شده و با حرفه ای ترین اساتید سطح تهران کلاس داشته باشید.

09120137156 | 86127265 | 88581856

آموزش زبان انگلیسی ، آموزش زبان آلمانی ، آموزش زبان فرانسه ، آموزش زبان روسی ، آموزش زبان عربی ، آموزش زبان سوئدی ، آموزش زبان اسپانیایی ، آموزش زبان ایتالیایی ، آموزش زبان کره ای ، آموزش زبان ژاپنی ، آموزش زبان هلندی ، آموزش زبان دانمارکی ، آموزش زبان ترکی استانبولی ، آموزش زبان هندی ، آموزش زبان چینی و آموزش زبان فارسی (برای اتباع خارجه)

…. موفق خواهید بود اگر امروز را به فردا موکول نکنید ….

دیدگاه ها بسته شده اند.