ضمایر در زبان ترکی

ضمایر در زبان ترکی

یکی از بخش مهم در هر زبانی ضمایر می باشد که برای هر زبان آموزی که تازه شروع به یادگیری آن زبان کرده از واجبات است .

ضمایر کلماتی هستند که در جمله به جای اسم مینشینند تا از تکرار اسم ها در جمله جلوگیری کنند .

در این مطلب شما را با ضمایر در ترکی اشنا می کنیم با آلپیدا همراه باشید .

ضمایر در زبان ترکی به ضمایر فاعلی که جایگزین فاعل در جمله میشوند و ضمایر مفعولی که جایگزین مفعول در جمله می شوند .

ضمایر فاعلی و مفعولی عبارتند از :

ضمایر فاعلی(شخصی)
Ben=من
Sen=تو
o=او
Biz=ما
Siz=شما
Onlar=ایشان/آنها
ضمایر مفعولی:
Beni مرا
Seni تو را
Onu او را
Biziما را
Siziشما را
Onları آنها را
Bana به من
Sana به تو
Ona به او
Bize به ما
Sizeبه شما
Onlara به آنها

دسته دیگر ضمایر در در زبان ترکی ضمایر اشاره هستند که یرای اشاره کردن به کسی یا چیزی از انها استفاده می شود .

Bu این/اشاره به نزدیک
şu این/اشاره به متوسط
O آن‌/اشاره به دور
Bunlarاینها
Şunlarاینها
Onlar آنها
Burası اینجا
Şurası اینجا
Orası آنجا

ضمایر انعکاسی:
Kendimخودم
Kendinخودت
Kendisiخودش
Kendimizخودمان
Kendinizخودتان
Kendileriخودشان

ضمایر پرسشی که برای طرح سوال در جمله به کار می روند.
Ne? = چه؟
Nere? = کجا؟
Nasıl? = چگونه؟
Ne kadar? = چه قدر؟
Niçin? = چـــرا؟
Ne zaman? = کی؟چه موقع؟
Hangi? = کدام؟
Kim? = کی؟ چه کسی؟
Kaç? = چند؟
Kaç tane? = چند تا؟

ضمایر مبهم:
ضمایر مبهم ترکی عبارتند از:
‌Biri = یکی
Öteki = دیگری
Hepsi = همه
Bazı = بعضی
Başkası = دیگری
hepsi=همه اش، همگی
herkes=هر کس، هر کسی
diğeri=غیری، دیگری
bir çoğu=بسیاری، مقدار زیادی
bir kaçı=چند، چندی، تعدادی
bazısı=بعضی، برخی
birazı=اندکی، قدری، کمی
kimi=گاهی، برخی، بعضی
kimisi=بعضی اش (از)، برخی از
hiç kimse=هیچ کس
kimse=هر کس، هر کسی، هیچ کس

ضمایر ملکی :

فرمول ساخت ضمایر ملکی :

ضمير ملكي به شكل فعل = پسوند آن ضمير + فعل + ضمير ملكي

ضمير ملكي به شكل فعل

پسوند

فعل

ضمير ملكي

Senin kaderin

in

kader

Senin

به مثال های زیر توجه کنید :

سرنوشت من

Benim kaderim

سرنوشت تو

Senin kaderin

سرنوشت او

Onun kaderi

سرنوشت ما

Bizim kaderimiz

سرنوشت شما

Sizin kaderiniz

سرنوشت آنها

Onların kaderi

نوع ديگر ضماير ملكي در ترکی هست كه با افزودن kı- يا ki- ساخته مي شوند :

مال من

Benimki

مال تو

Seninki

مال او

  Onunkı

مال ما

Bizimki

مال شما

Sizinki

مال ايشان

Onlarınkı

 

آموزشگاه  زبان های خارجه Alpida  توانسته است در زمینه تدریس خصوصی مکالمه زبان ترکی استانبولی، انگلیسی، آلمانی ، فرانسه و دیگر زبانهای دنیا به صورت خصوصی و کاملا تضمینی ، رضایت زبان آموزان خود را جلب کند

همین حالا می توانید از مشاوره های رایگان آلپیدا بهرمند شده و با حرفه ای ترین اساتید سطح تهران کلاس داشته باشید.

09120137156 | 86127265 | 88581856

آموزش زبان انگلیسی ، آموزش زبان آلمانی ، آموزش زبان فرانسه ، آموزش زبان روسی ، آموزش زبان عربی ، آموزش زبان سوئدی ، آموزش زبان اسپانیایی ، آموزش زبان ایتالیایی ، آموزش زبان کره ای ، آموزش زبان ژاپنی ، آموزش زبان هلندی ، آموزش زبان دانمارکی ، آموزش زبان ترکی استانبولی ، آموزش زبان هندی ، آموزش زبان چینی و آموزش زبان فارسی (برای اتباع خارجه)

…. موفق خواهید بود اگر امروز را به فردا موکول نکنید ….

 

دیدگاه ها بسته شده اند.