معلوم و مجهول

معلوم و مجهول در انگلیسی

در زبان انگلیسی فعل در جمله به دو صورت گذرا و ناگذرا وجود دارد که در جملات با فعل گذرا جملاتی هستند که علاوه بر فاعل به مفعول هم نیاز دارند .

در جملات اگر فعل هم با فاعل و هم مفعولش بیاید فعل معلوم یا active است ولی اگر در جمله مفعول داشته باشیم ولی فاعل نداشته باشیم فعل مجهول یا passive می باشد .

ذر جملات معلوم فاعل شروع کننده جمله می باشد و در جملات مجهول مفعول شروع کننده جمله میباشد . یادگیری مبحث معلوم و مجهول و تشخیص هر یک از انها در جملات زبان انگلیسی بسیار مهم و پرکاربرد می باشد .

جملات مجهول را وقتی استفاده میکنیم که :

1) کننده کار را نمیشناسیم و یا برایمان اهمیتی ندارد .

2) هنگامی که موضوع اصلی جمله درباره ی کننده ی فعل نمی باشد .

3) زمانیکه مفعول برایمان اهمیت بیشتری دارد .

4) زمانی که فاعل جمله کلمه‌ای مبهم باشد مثل they، someone، people و … باشد.

روش ساخت جمله مجهول یا تبدیل جمله معلوم به مجهول :

در ابتدا باید ببینیم فعل جمله ما لازم است یا متعدی چون افعال لازم را نمی توان به مجهول تبدیل کرد .

مفعول جمله مجهول را به ابتدای جمله معلوم منتقل کرده و فاعل جمله را حذف کرده و یا به انتهای جمله منتقل می کنیم و و قبل از آن by قرار می‌دهیم و اگر فاعل ضمیر باشد آن را به ضمیر مفعولی تغییر می‌دهیم.

فعل اصلی جمله معلوم را به شکل قسمت سوم فعل یا همان اسم مفعول در جمله مجهول بکار می‌بریم و سپس  فعل to be را متناسب با زمان جمله قبل از قسمت سوم فعل قرار می‌دهیم.

Ali sees me.
جمله معلوم : علی من را می بیند
I am seen.
جمله مجهول : من دیده می شوم

Teachers teach the IELTS course in Gama institute

    بقیه جمله               مفعول              فعل      فاعل

  در جمله ی مجهول “The IELTS course” باید فاعل و “teachers” باید مفعول ما باشد بعد فعل “be” را به زمان مورد نظر که همان حال ساده است تبدیل کرده که تبدیل می شود به “is” و باید آن را قبل از شکل سوم فعل “teach” بیاوریم به این ترتیب جمله ی مجهول ما ساخته می شود .

The IELTS course is thought by teachers in Gama institute.

در جملات مجهول ما هشت زمان داریم که ساختار هر یک را با مثالش با هم بررسی میکنیم :
 • جمله مجهول حال ساده
  Am/is/are+p.p+مفعول

(معلوم) He makes butter from milk
او از شیر کره درست می کند
(مجهول) Butter is made from milk
کره از شیر درست می شود

 • گذشته ساده
  Was/were+p.p+مفعول

(معلوم) Sara cleaned the house last week
سارا خانه را هفته پیش تمیز کرد
(مجهول) The house was cleaned last week
خانه هفته پیش تمیز شد

 • آینده ساده
  Will+be+p.p+مفعول

(معلوم) He will open the door
او در را باز خواهد کرد
(مجهول) The door will be opened
در باز خواهد شد

 • حال استمراری
  Am/is/are+being+p.p+مفعول

(معلوم) He is cleaning the house
او دارد خانه را تمیز می کند
(مجهول) The house is being cleaned
خانه دارد تمیز می شود

 • گذشته استمراری
  Was/were+being+p.p+مفعول

(معلوم) He was cleaning the house when I arrived
وقتی من رسیدم او داشت خانه را تمیز می کرد
(مجهول) The house was being cleaned when I arrived
وقتی من رسیدم خانه داشت تمیز می شد

 • حال کامل
  Have/has+been+p.p+مفعول

(معلوم) He has stolen my car
او ماشین مرا دزدیده است
(مجهول) My car has been stolen
ماشین من دزدیده شده است

 • گذشته کامل
  Had+been+p.p+مفعول

(معلوم) He had opened the mail
او نامه را باز کرده بود
(مجهول) The mail had been opened
نامه باز شده بود

 • آینده کامل

Will+have+been+p.p+مفعول

(معلوم) By tomorrow he will have opened the mail
تا فردا او نامه را باز خواهد کرد
(مجهول) By tomorrow the mail will have been opened
تا فردا نامه باز خواهد شد

مثال هایی برای یادگیری بهتر جملات معلوم و محهول :

clean the house every day.                (من هر روز خانه را تميز می‏کنم. (معلوم

The house is cleaned every day.                (خانه هر روز تميز می‏شود. (مجهول

Christopher Nolan directed Batman Begins in 2005

 Batman Begins was directed by Christopher Nolan

جمله معلوم: کریستوفر نولان سری بتمن را کارگردانی کرده‌است.

جمله مجهول: سری بتمن توسط کریستوفر نولان کارگردانی شده‌است.

 • برای سوالی کردن جملات مجهول باید  فعل کمکی جمله مجهول را در اول جمله بیاوریم.اگر فعل کمکی جمله (to be) بود،از خودش برای سؤلی کردن جمله استفاده می کنیم.

Ali has been invited.

علی دعوت شده است.(فرم خبری)

 Has Ali been invited?

آیا علی دعوت شده است؟ (فرم سوالی)

They were seen together.

آنها را باهم دیدند. (خبری)

 were they seen together?

آیا آنها را باهم دیدند؟ (سوالی)

What did you buy?

چه چیزی خریدی؟

what was bought?

چه چیزی خریداری شد؟

همین حالا می توانید از مشاوره های رایگان آلپیدا بهرمند شده و با حرفه ای ترین اساتید سطح تهران کلاس داشته باشید.

09120137156 | 86127265 | 88581856

آموزش زبان انگلیسی ، آموزش زبان آلمانی ، آموزش زبان فرانسه ، آموزش زبان روسی ، آموزش زبان عربی ، آموزش زبان سوئدی ، آموزش زبان اسپانیایی ، آموزش زبان ایتالیایی ، آموزش زبان کره ای ، آموزش زبان ژاپنی ، آموزش زبان هلندی ، آموزش زبان دانمارکی ، آموزش زبان ترکی استانبولی ، آموزش زبان هندی ، آموزش زبان چینی و آموزش زبان فارسی (برای اتباع خارجه)

…. موفق خواهید بود اگر امروز را به فردا موکول نکنید ….

دیدگاه ها بسته شده اند.