کالوکیشن های take

کالوکیشن های take

کالوکیشن یا collocation کلمات زنجیر واری هستند که همراه برخی کلمات می ایند که یکی ازاین کلمات take می باشد که با یادگیری آنها می توانید به طور صحیحی از take استفاده کنید .

take از جمله افعال مهم و پرکاربرد در زبان انگلیسی بوده که به معانی گرفتن،خوردن،بردن،رساندن می باشد .

سعی کنید کالویشن ها را با هم یاد بگیرید و با تکرار مکرر انها را به خاطر بسپارید .

چرا یادگیری کالوکیشن ها در زبان انگلیسی از اهمیت والایی برخوردار است؟

چون با یادگیری عبارات همایند یا هم نشین:

  • زبان شما طبیعی تر و قابل فهم تر می شود.
  • در هنگام صحبت روش های متنوع و غنی تری برای بیان نظرخود دارید.
  • برای ذهن شما راحت ترین روش یادگیری لغت، استفاده از آن در گروه کلمات می باشد.
یادگیری کالوکیشن های انگلیسی

کالوکیشن هایی را که یاد میگیرید سعی کنید هنگام شنیدن یا خواندن، استفاده کنید .

سعی کنید کلمات هم نشین را به صورت یک کلمه ی تک در نظر گرفته و یاد بگیرید . برای مثال عبارت “take a break” را به صورت یک کلمه یادگرفته و به خاطر بسپارید، نه به صورت “take ” + “a break”

وقتی کلمه ی جدیدی فرا میگیرید، سعی کنیدبرای آن کلمه کالوکیشن ها در زبان انگلیسی را پیدا کنید.

کالوکیشن های take :
take a shower دوش گرفتن

take place

اتفاق افتادن، رخ دادن  (به صورت آگاهانه و برنامه ریزی شده)

take a taxi ,bus ,train…..

تاکسی،اتوبوس،قطار و …… گرفتن

take a look (at)

نگاه کردن به،نگاه انداختن به
take a photo/photograph عکس گرفتن،عکس انداختن
take a chance ریسک کردن، شانش را امتحان کردن
take a risk ریسک کردن، شانش را امتحان کردن
take notes یادداشت برداشتن،نت برداری کردن
take a test/quiz/an exam امتحان دادن،کویز دادن،آزمون دادن
take a class کلاس رفتن،کلاس برداشتن
take a seat نشستن
take a break

(استراحت کردن،تنفس (زنگ تفریح

take care of (someone) مراقبت کردن از (کسی)
take care of (something) ترتیب کاری را دادن، هماهنگی انجام کاری
take medicine دارو مصرف کردن
take someone’s place جای کسی را گرفتن
take advantage of (something) سوء استفاده کردن از چیزی ،سود بردن از چیزی
take a decision تصمیم گیری کردن،تصمیم اتخاذ کردن
take a walk قدم زدن،گردش رفتن
take an oath قسم خوردن،سوگند یاد کردن
take cover پناه گرفتن
take a nap (چرت زدن (خواب کوتاه
take a rest استراحت کردن،خستگی در کردن
take a breath نفس کشیدن
take a bribe رشوه گرفتن،باج سبیل گرفتن
take control کنترل چیزی را بدست داشتن یا گرفتن
take a vacation به تعطیلات رفتن،مسافرت کردن
take someone’s temperature درجه حرارت بدن کسی را گرفتن

Take a lesson

درس گرفتن

 

I might take a lesson from you.

شاید از تو درس بگیرم.

 

♦ Take a bite

گاز زدن

 

I make up a soft taco and take a bite.

من یه ساندویج تاکو نرم  درست کردم و یه گاز ازش زدم.

 

♦ Take a call

جواب دادن به تماس تلفن

 

Apologies for the delay, I had to take a call.

بابت تاخیرم عذر میخوام، مجبور بودم به یک تماس جواب بدهم.

 

♦ Take a class

در کلاس شرکت کردن

 

You could just walk in, sit down and take a class.

تو میتوانی بیای داخل بنشینی و در کلاس شرکت کنی.

 

♦ Take a decision (make)

تصمیم گرفتن

 

You have to take lots of decisions in life.

تو مجبوری تصمیمات زیادی در زندگی بگیری.

 

♦ Take a holiday

تعطیلات رفتن

 

He had intended to take a holiday in New York.

او قصد داشت برای تعطیلات به نیویورک برود.

 

مثال هایی از کالوکیشن های take در جملات :

I am tired. I am going to take a break for a while.

من خسته ام.دارم میرم یک کمی استراحت کنم.

This Friday, I have to take a test in Biology class.

این چهارشنبه من باید تو کلاس بیولوژی امتحان بدم.

Richard takes a taxi to work every day.

ریچارد هر روز برای رفتن به سرکار تاکسی می گیره.

Take a seat and the dentist will call you when she’s ready.

بفرمائید بنشینید و دکتر وقتی آماده شد شما رو صدا میکنه.

It’s a nice apartment. Take a look and see if you like it.

این آپارتمان قشنگیه. یه نگاهی بندازید و ببینید که آیا از اون خوشتون میاد.

I have to take a class on Saturdays this semester.

من این ترم مجبورم روزهای پنج شنبه کلاس بردارم.

Take a chance at it, you might win.

شانست رو روی اون امتحان کم، ممکنه برنده بشی.

The baby takes a nap every day at 2 pm.

بچه هر روز ساعت دو بعدظهر یه چرت کوچولو میزنه.

After work, I like to take a rest before cooking dinner.

بعد از کار ، من دوست دارم قبل از شام درست کردن یه خستگی در کنم.

Let’s take a walk at the beach.

بیا تو ساحل یه قدمی بزنیم.

Relax and take a deep breath.

آروم باش و یه نفس عمیق بکش.

We usually take a vacation once a year.

ما معمولا سالی یکبار میریم تعطیلات.

 

همین حالا می توانید از مشاوره های رایگان آلپیدا بهرمند شده و با حرفه ای ترین اساتید سطح تهران کلاس داشته باشید.

09120137156 | 86127265 | 88581856

آموزش زبان انگلیسی ، آموزش زبان آلمانی ، آموزش زبان فرانسه ، آموزش زبان روسی ، آموزش زبان عربی ، آموزش زبان سوئدی ، آموزش زبان اسپانیایی ، آموزش زبان ایتالیایی ، آموزش زبان کره ای ، آموزش زبان ژاپنی ، آموزش زبان هلندی ، آموزش زبان دانمارکی ، آموزش زبان ترکی استانبولی ، آموزش زبان هندی ، آموزش زبان چینی و آموزش زبان فارسی (برای اتباع خارجه)

…. موفق خواهید بود اگر امروز را به فردا موکول نکنید ….

دیدگاه ها بسته شده اند.