آموزش لغات کتاب 504 درس هفتم

کلمات مترادف پرکاربرد در زبان انگلیسی

آلپیدا قصد دارد در این پست کلمات مترادف پرکاربرد در زبان انگلیسی را برای شما بیاورد که یادگیری آنها دایره لغات شما را افزایش می دهد.

شما با یادگیری کلمات مترادف علاوه بر افزایش فرهنگ لغات خود میتوانید در مکالمات خود به جای کلماتی که استفاده می کردید کلمه مترادف یا هم معنی آن را استفاده کنید در نتیجه مکالمه شما را هم بهبود می بخشد.

کلمات مترادف پرکاربرد در زبان انگلیسی:

confess اعتراف کردن admit
bother اذیت کردن annoy
reply جواب دادن answer
seem به نظر رسیدن appear
reach رسیدن arrive
defeat شکست دادن beat
start شروع کردن begin
act رفتار کردن behave
quote نقل کردن cite
shut بستن close
gather جمع کردن collect
decrease کاهش یافتن diminish
vanish ناپدید شدن disappear
reveal فاش کردن disclose
assess ارزیابی کردن evaluate
blow up منفجر شدن explode
predict پیش بینی کردن foretell
disregard نادیده گرفتن ignore
mimic تقلید کردن imitate
affect تحت تاثیر قرار دادن impact
contaminate آلوده کردن infect
examine بررسی کردن inspect
mean قصد داشتن intend
exaggerate بزرگ جلوه دادن magnify
emigrate مهاجرت کردن migrate
relate روایت کردن narrate
approach نزدیک شدن near
inform اطلاع دادن notify
supervise نظارت کردن oversee
supply فراهم کردن provide
get دریافت کردن receive
reply پاسخ دادن respond
choose انتخاب کردن select
conquer شکست دادن vanquish
differ فرق داشتن vary
imagine مجسم کرد visualize
resist مقاومت کردن withstand

big بزرگ large
blank خالی empty
bold شجاع brave
center مرکز middle
cheap ارزان inexpensive
dangerous خطرناک risky
eatable خوردنی edible
false نادرست untrue
final نهایی last
generous سخاوتمند bountiful
glad خوشحال happy
hard سخت difficult
huge زیاد enormous
infamous بدنام notorious
intelligent باهوش clever
lazy تنبل indolent
little کوچک small
loyal وفادار faithful
mad دیوانه crazy
new جدید modern
necessary ضروری essential
noisy پرسروصدا rowdy
obligatory اجباری compulsory
old قدیمی ancient
oral کلامی verbal
polite مودب courteous
poor فقیر destitute
quick سریع rapid/fast
rare کمیاب scarce
ready آماده alert
real واقعی genuine
rich ثروتمند wealthy
rude بی ادب impolite
sad غمگین unhappy
safe ایمن secure
sleepy خواب آلود drowsy
sure مطمئن certain
terrible وحشتناک awful
thin لاغر lean
unable ناتوان incapable
vacant خالی empty
valueless بی ارزش worthless
weak ضعیف feeble
well-known معروف famous

 

موسسه زبان های خارجه Alpida با سالها تجربه و کسب سوابق درخشان در زمینه تدریس خصوصی زبان انگلیسی و دوره های مکالمه به صورت فشرده و نیمه فشرده توسط اساتید با تجربه و تحصیلکرده از کشورهای انگلیس ، امریکا و کانادا و همچنین آماده سازی زبان آموزان برای آزمون های IELTS – TOEFL ، توانسته است اعتماد زبان آموزان خود را جلب کرده و در صدر موسسات برتر در زمینه تدریس خصوصی زبان انگلیسی قرار گیرد.

همین حالا می توانید از مشاوره های رایگان آلپیدا بهرمند شده و با حرفه ای ترین اساتید سطح تهران کلاس داشته باشید.

09120137156 | 86127265 | 88581856

آموزش زبان انگلیسی ، آموزش زبان آلمانی ، آموزش زبان فرانسه ، آموزش زبان روسی ، آموزش زبان عربی ، آموزش زبان سوئدی ، آموزش زبان اسپانیایی ، آموزش زبان ایتالیایی ، آموزش زبان کره ای ، آموزش زبان ژاپنی ، آموزش زبان هلندی ، آموزش زبان دانمارکی ، آموزش زبان ترکی استانبولی ، آموزش زبان هندی ، آموزش زبان چینی و آموزش زبان فارسی (برای اتباع خارجه)

…. موفق خواهید بود اگر امروز را به فردا موکول نکنید …

 

دیدگاه ها بسته شده اند.