گرامر را قورت بده

گرامر را قورت بده

اگر از شما بپرسند کدام بخش از یادگیری زبان انگیلیسی برایتان سخت تر است چه جوابی می دهید ؟ اگر جوابتان گرامر  است حتما این مقاله را بخوانید شاید در اخر مقاله نظزتان عوض شود .

شاید خیلی ها بگویند یادگیری گرامر زبان انگلیسی ضرورتی ندارد و صرفا یادگیری مکالمه کافی ست .اما باید بدانید گرامر ساختار یک زبان را تشکیل می دهد و مانند نخی میماند که کلمات یک زبان را بهم وصل می کند. از نظر خیلی ها یادگیری گرامر خسته کننده و حوصله سر بر است و فقط رساندن منظور به طرف مقابل کافیست و درست یا غلط آن مهم نیست.

اما اگر هدف شما یک مکالمه بی نقص و شرکت در آزمون های تافل و آیلتس می باشد مطمین باشید بدون یادگیری گرامر زبان انگلیسی به موفقیت نخواهید رسید.

گرامر علاوه بر اینکه در مکالمه مهم است یکی از رکن های مهم رایتینگ می باشد .

 

گرامر را قورت بده!

آلپیدا در اینجا شما را با قسمت های اصلی که باید در گرامر یاد بگیرید اشنا میکند.

در ابتدا لازم است ساختار کلی جمله را بلد باشیم.

 گرامر را قورت بده

 Subject+aux verb+ frequency adverb+principle verb + direct object + indirect object+adverb of manner+adverb of place+ adverb of time

جمله = فاعل + فعل کمکی + قید تکراری + فعل اصلی + مفعول شخصی + مفعول غیر شخصی + قید حالت + قید مکان + قید زمان 

در جملات مختلف این فرمول تغییر کرده و کم یا زیاد می شود .

قبل از پرداختن به فعل بهتر است با مصدر که ریشه فعل است آشنا شویم .

 

مصدر infinitive در گرامر انگلیسی

مصدر در زبان انگلیسی ریشه فعل می باشد . فرق آن با فعل این است که فعل به زمان ، شخص و شمار دلالت می کند ولی در مصدر این سه مشخص نیست به همین خاطر میتواند یکی از زیر شاخه های اسم باشد .

مصدر وابسطه به هیچ زمانی نیست و انجام فعلی را به صورت کلی و ازاد بیان می کند .

انواع مصدر

1- مصدر با to  مثل to have, to remember

بعد از افعال اصلی طبق الگوی  زیر از مصدر با to استفاده میکنیم :

مصدر با to + مفعول + فعل اصلی

 

2- مصدر بدون to مثل have, remember

قبل و بعد افعال کمکی از مصدر با to استفاده میکنیم مثل :

  • should, can, could, may, might, must, will, would

یک سری افعال دیگه هم هستند که نباید برای فعل های بعد از آن ها از to استفاده کنیم

make, let, feel, notice, hear, see و watch

 

برای این که مصدر را منفی کنیم not را قبل آن می گذاریم .

 . I decided not to go to home after work

3- اسم مصدر یا gerund به شکل ing- دار از فعل گفته می شود. زمانی که فعل با برخی کلمات خاص مورد استفاده قرار می گیرد باید از اسم مصدری آن استفاده کرد.

بعد از افعال زیر معمولا اسم مصدر بکار می رود:

enjoy, feel, mind, practice, quit, suggest, would you mind, can’t help, can’t stand, to be used to

فعل verb در گرامر انگلیسی

فعل در زبان انگلیسی شامل فعل کمکی، فعل اصلی، فعل عبارتی و فعل‌های ترکیبی با حروف اضافه ، فعل متعدی و فعل لازم، فعل معلوم و فعل مجهول است.

مهم ترین افعال کمکی be, do, have هستند.

فعل کمکی be شامل : افعال am, is, are و گذشته ی انها was , were .

نوع دیگر افعال کمکی “modal verb” ها هستند.

Can, could, may, might, will, would, shall, should, must و افعال از این دست جزو فعل های modal هستند.

 گرامر را قورت بده

دسته بندی فعل ها

افعال مصدریto+verb): to do, to think, to eat, to live)

. وجه وصفی (َشکل ing فعل): going, understanding, allowing

. گذشته (گذشته ساده افعال): went, ate, played, thought

. اسم مفعول (َشکل سوم فعل): gone, eaten, played, become

. افعال صرفی (فقط درزمان حال ساده بکار می روند): plays, play, speak, speaks

افعال عبارتی شامل یک فعل اصلی همراه با یک یا دو بخش دیگر (معمولا حروف اضافه) هستند .

تقسیم بندی افعال از نظر زمانی :

حال ساده >>>. I go at school

حال استمراری = am, is, are+ verb >>> مثل Sam is driving car

حال کامل = have, has+past participle verb >>> مثل . I have written a book

حال کامل استمراری = Have/has+been+verb+ing >>> مثل Since 2 p.m we have been playing

………………….

# آینده ساده = Will+verb >>> مثل . I will study my homework  tomorrow

* آینده حتمی =Am/is/are+going to+verb >>> مثل I am going to play football tomorrow

# آینده استمراری = Will+be+verb+ing >>> مثل He will be playing football later today

* آینده کامل = Will+have+past participle

…………………..

گذشته ساده >>> . I bought a new bag

گذشته کامل = Had+past particple verb

نکته : افعال زبان انگلیسی به دو دسته باقاعده و بی قاعده تقسیم می شوند. افعال بی قاعده در زبان انگلیسی زیاد نیستند و باید آنها را حفظ کرد. هر فعلی که در لیست افعال بی قاعده نباشد با اضافه کردن “ed” به آخر آن شکل گذشته به خود می گیرند.

گذشته کامل استمراری >>> They had been playing football for three hours when Ali came in the door

 

تبدیل جملات معلوم به مجهول در گرامر زبان انگلیسی : 

 گرامر را قورت بده

جمله معلوم : فاعل + فعل + مفعول + قید 

جمله مجهول : نایب فاعل (مفعول جمله معلوم )+ مشتقات to be + فعل pp +قید

 

اسم Noun در گرامر انگلیسی

اسم کلمه ای می باشد که دلالت بر چیزی دارد و این چیز میتواند شامل انسان ، حیوان ، اشبا باشد و همچنین میتواند در جایگاه اسمی بنشیند .

 گرامر را قورت بده

A ) اسامی قابل شمارش  : اسامی که می توان انها را شمرد مانند : یک دانش آموز a student – سه خودرو  three cars

B ) اسامی غیر قابل شمارش : اسامی هستند که نمی توان انها را با اعداد شمرد . مانند : شکر sugar – آب water 

نکته مهم این بخش این است که اسامی قابل شمارش وقتی می خواهند جمع بسته شوند با اضافه شدن s جمع به انتهای آنها جمع بسته می شوند ولی اسامی غیز قابل شمارش با استفاده از سایر کلمات و با ستجه هایی که بتوان آنها را جمع کرد شمرده می شوند .

مانند : سه لیوان آب three glasses of water

C ) اسم مفرد و اسم جمع : اسم مفرد به یک فرد یا حیوان یا اشیا یا یک چیز دلالت می کند . 

مثل بک کتاب a book . و اسم جمع به بیش از یک فرد یا حیوان یا یک چیز دلالت می کند . مثل کتاب ها books

D ) اسم دات و اسم معنی : اسمی که قابلیت لمس کردن یا دیده شدن را داشته باشد اسم ذات است .در غیر این صورت اسم معنی است .ماتتد : 

اسم ذات : بشقاب late – مرد man

اسم معنی : پند advice -مهربانی kindness

E ) اسم ساده و اسم مرکب : اسم ساده اسمی ست که تنها از یک جز غیر قابل تفکیک تشکیل شده باشد در غیر این صورت اسم مرکب نامیده می شود .

اسم ساده مانند دختر girl – گل flower

اسم مرکب مانند اتاق خواب bedroom – برادر همسر brother in loaw

 

فاعل Subject در گرامر انگلیسی

معمولا فاعل به زبان ساده کسی یا چیزی است که کاری را انجام می هد  و در پاسخ به سوال چه چیزی؟ یا چه کسی؟ می‌آید. فاعل می‌تواند اسم یا ضمیر باشد که معمولا نه همیشه قبل از فعل می آید .مانند :

  .Ali read the book

.He played soccer yesterday

ضماير فاعلي عبارتند از:

 مفرد              جمع
I → من         we → ما
you → تو       you → شما
he → او         they → آنها
she → او
it → آن

 

مفعول Object

کسی یا چیزی يا شي ای است كه فعل بر آن واقع مي­ شود. به عبارت ديگر دريافت­ كننده عمل فعل است .در زبان انگلیسی دو نوع مفعول وجود دارد؛ مفعول مستقیم و مفعول غیر مستقیم.

به زبانی ساده مفعول مستقیم سوالات چه چیزی؟ یا چه کسی؟ را پاسخ می دهد. اسم‌ها، ضمیر ها ، جمله واره ها و عبارات، مفعول مستقیم هستند .مانند :

 .Mark and Jennifer ate food

مارک و جنیفر غدا خوردند (مارک و جنیفر چی خوردند؟ »»» غذا)

 مفعول غیرمستقیم دریافت کننده مفعول مستقیم است. یعنی چه ؟ مفعولی غیرمستقیم شخصی است که چیزی را (معمولا از فاعل) دریافت می کند. و یا می توان گفت مفعول غیر مستقیم سوالاتی مثل به چه کسی؟ یا برای چه کسی؟ و یا برای چه چیزی؟ را پاسخ می دهد.

They sent Pablo an invitation

آنها برای پابلو یک دعوت نامه فرستادند ( آنها برای چه کسی دعوت نامه فرستادند؟ »»« پابلو )

نکته مهم این قسمت این است که  گاهی اوقات بین مفعول مستقیم و مفعول غیر مستقیم از یک حرف اضافه استفاده می شود که در این حالت جای مفعول غیر مستقیم و مستقیم عوض می شود .

I gave Jack the car »»» I gave the car to Jack

 

قید تکراری

قیدهای تکرار نشان دهنده عملی هستند که “هر چند وقت یکبار” اتفاق می‌افتند. مهم ترین این قید ها :

always »» همیشه
usually »» معمولا
sometimes »» گاهی اوقات
often »» اغلب
normally »» معمولا
occasionally »» گهگاهی
seldom »» به ندرت
rarely »» به ندرت
never »» هرگز، هیچوقت

تکرار قبل از فعل اصلی قرار می گیرد.

Adverb + Main verb

.I never watch TV in the morning

بعد از فعل To be

To Be + Adverb

.We were never tired as break layers

اگر از فعل کمکی در جمله استفاده کنیم (Have, can, must, could, would, might, will, should…) قید بین فعل کمکی و فعل اصلی قرار می گیرد.

Auxiliary + Adverb + Main verb

.I have always been tired in my classes

قید حالت

نشان دهنده چگونگی و نحوه انجام عمل یا وقوع فعل است . مکان آن در ساختار جمله بعد از مفعول است و اگر مفعول وجود نداشته باشد بعد از فعل قرار می کیرد .

.They hunted the bear easily

در اکثر مواقع برای ساختن قید حالت در زبان انگلیسی به آخر صفت ly اضافه می‌کنیم .

صفت : easy  »»»  قید حالت : easily

اگر در آخر صفتی حرف y وجود داشته باشد، آن را به i تبدیل می‌کنیم و بعد ly را به آخر صفت اضافه می‌کنیم.

اگر در آخر صفت حروف le وجود داشته باشند، e را حذف می‌کنیم و فقط به آخر آن y اضافه می‌کنیم.

terrible (وحشتناک) → terribly (به طرز وحشتناک)

بعضی از صفات برای تبدیل شدن به قید حالت ly نمی‌گیرند و حالت صفت و قید آن ها یکی می باشد .مانند کلمات زیر که میتوانند هم در نقش صفت و هم در نقش قید در جمله استفاده شوند:

hard – near – fast – low – high – early – late – far

قید مکان و قید زمان 

در گرامر زبان انگلیسی قید مکان برای توصیف مکان وقوع فعل به کار می رود و قید زمان برای توصیف زمان وقوع فعل به کار می رود.

قید های مکان معمولا بعد از فعل اصلی قرار می گیرند و اگر در جمله قید حالت باشد ،قید مکان قبل از آن قرار می گیرد.

قید زمان و قید مکان می توانند هم در ابتدای جمله باشند و هم در انتهای جمله.

.The children were playing in the park yesterday

 

نمونه هایی از قید های مکان :

Next to

Beyond

Above

Inside

Outside

There

(In front of (opposite

نمونه هایی از قید های زمان :

Yesterday

Today

Tomorrow

Later

Last year/week

Now

All morning/day

For hours

 

در این مطلب سعی کردیم یک سری از مطالب کلی و مهم در گرامر زبان انگلیسی را به شما یاد بدهبم . برای یادگیری هیچگاه دیر نیست .برای تجربه ای متفاوت و لدت بخش با آلپیدا همراه شوید .

Complete Handbook of English Grammar | learngrammar

Revise and practise your grammar to help you increase your confidence and improve your language level | learnenglish

دیدگاه ها بسته شده اند.