صفات ملکی در انگلیسی

صفات ملکی در انگلیسی

صفات ملکی بخش مهمی از دستور زبان انگلیسی هستند و شما حتما در مسیر یادگیری گرامر زبان انگلیسی با آن‌ها برخورد داشته اید یا به زودی برخورد خواهید داشت.

شاید این صفات در ابتدا گیج کننده یا سخت به نظر برسند، اما رفته رفته با استفاده از آن‌ها در جملات، کاربرد آن‌ها برای شما جا می‌افتد و شما پس از آن می‌توانید از آن‌ها به راحتی استفاده کنید.

صفات ملکی در انگلیسی همیشه قبل از اسم می آیند.

صفات ملکی صفاتی هستند که مالکیت (دارا بودن) چیزی را توسط یک اسم نشان می دهند.

هنگامی که از صفات ملکی در مورد افراد استفاده می کنیم منظورمان داشتن رابطه ی خویشاوندی و دوستی با آنهاست .

در زبان انگلیسی ضمایر مختلفی وجود دارد: ضمایر شخصی ، ضمایر مفعولی ، ضمایر ملکی  و غیره.

 

تفاوت ضمایر با صفات ملکی در انگلیسی

تفاوت ضمایر ملکی با صفات ملکی در انگلیسی این است که صفت، همیشه قبل از اسم می‌آید ولی ضمیر ملکی به تنهایی جانشین اسم می‌شود.

دانستن تفاوت بین ضمایر ملکی با صفات ملکی بسیار مهم است و دانستن این تفاوت می‌تواند برای شما بسیار کمک کننده و مفید باشد.

پس به طور خلاصه می‌توان گفت که:

ضمایر ملکی، به جای اسم می‌نشینند و به تنهایی استفاده می‌شوند.

صفات ملکی، همراه با اسم و قبل از آن می‌آیند.

 

بیشتر بخوانید >>> آموزش لغات کتاب 504 درس سیزدهم

 

صفات ملکی را بشناسیم

صفات ملکی در انگلیسی

My     مال من

 your (singular, plural)  مال تو (مفرد یا جمع)

his     مال او (مرد)

Her     مال او (خانم)

Its    مال این یا آن

Our     مال ما

Their     مال آنها

 

بیشتر بخوانید >>> لغات مرتبط با کامپیوتر به زبان انگلیسی

 

چند مثال از صفات ملکی

My name is Ali

اسم من علی است.

Your shoes are beautiful

کفش های شما زیبا هستند.

He has a house in Tehran.His house has a yard.

او خانه ای در تهران دارد. خانه ی او حیاط دارد

Anna likes animals, her pets are three white cats.

آنا حیوانات را دوست دارد ، حیوانات خانگی او سه گربه سفید هستند

The chameleon can change its color.

آفتاب پرست می تواند رنگ خود را تغییر دهد.

Our dogs aren´t dangerous.

سگهای ما خطرناک نیستند

They have their own apartment.

آنها آپارتمان خودشان را دارند

 

صفات ملکی با ضمیر های ملکی از لحاظ شکل شباهت دارند اما به تنهایی در جمله ظاهر نمی ‌شوند.

 

نمونه ‌ای از ضمیر ملکی را در جمله ی زیر مشاهده می کنید:

He is borrowing the family’s car

او ماشین خانواده من را قرض  گرفته است

که با استفاده از صفت ملکی می توان جمله را بدین شکل نوشت :

He is borrowing our car.

او ماشین ما را قرض گرفته است

 

بیشتر بخوانید >>> یادگیری زبان انگلیسی با آهنگ A Sky Full of Stars

 

نکات طلایی آلپیدا

1- صفات ملکی در انگلیسی با ضمایر ملکی متفاوت هستند

This is your (possessive adjective) book and this is mine (possessive pronoun).

این کتاب شما (صفت ملکی) است و این مال من است (ضمیر ملکی).

2- اشتباهات گرامری با صفات ملکی در انگلیسی کمتر پیش می آید ولی ، اشتباهات املایی در هنگام استفاده از صفات ملکی بیش تر رخ میدهد.

سه نوع غلط املایی با صفات ملکی وجود دارد (نگران نباشید. رفع این مشکل ها آسان است فقط به کمی دقت نیاز دارد).

 

1- آن ، آنها ( its, their) صفت ملکی هستند.

Its color is beautiful.

رنگ آن زیباست.

Their car is in their garage.

ماشینشان در گاراژشان است.

2- it’s صفت ملکی نیست! به املای آن توجه کنید.

It’s not my book = It is not my book.

این کتاب من نیست = این کتاب من نیست.

3- They’re صفت ملکی نیست! به املای آن توجه کنید.

Nancy and Alan are from New York. They’re my friends = They are my friends.

نانسی و آلن اهل نیویورک هستند. آنها دوستان من هستند = آنها دوستان من هستند.

4- Your صفت ملکی است.

Your room is blue.

 اتاق تو آبی است.

5- You’re کوتاه شده ی You are است و صفت ملکی نیست!

You’re kind = You are kind.

تو مهربان هستی = تو مهربان هستی.

دیدگاه ها بسته شده اند.