کاربرد some و any

some و any و کاربردشان

یکی از مباحث مهم در گرامر زبان انگلیسی استفاده از کلمات  some و any می باشد . وقتی در جملاتمان می خواهیم از مقدار یا تعداد یک چیزی به صورت حدودی یعنی از اندازه دقیق آن اطلاعی نداریم یا اندازه دقیق آن برایمان اهمیتی ندارد بگوییم از این دو کلمه استفاده می کنیم .

some و any در جملات برای اسم های  قابل‌شمارش و غیرقابل‌شمارش استفاده می شود که some برای جملات مثبت و any برای جملات منفی به کار می رود .

some شامل  somebody/someone/something هم می شود.

any هم شامل any body/any one/any thing  هم می شود .

  • در جملات اسامی قابل شمارش که با some استفاده می شوند به صورت جمع بکار می روند ولی اسامی غیر قابل شمارش که با some استفاده می شوند به صورت مفرد بکار برده می شوند.

She needs some money.

Mike has some friends.

  • همچنین از some  می توان در جملاتی پرسشی استفاده کرد که در آنها می خواهیم پیشنهاد یا درخواستی کنیم .

Would you like some cake?

Could I have some milk, please?

  • به جز این دو موردی که گفنیم در بقیه جماتب پرسشی معمولا از any استفاده می کنیم .

I can’t find my bag. Has anybody seen it?

Are there any cookies?

  • گفتیم که any به معنی هیچ در جملات منفی استفاده می شود ولی اگر any  به معنی هر باشد می تواند در جملات مثبت هم استفاده شود که در این حالت اسم بعد از آن قابل‌شمارش و مفرد می باشد .

The seats aren’t reserved. You can take any seat you like.
(.صندلی‌ها رزرو نشده‌اند. می‌توانی هر صندلی که دوستی داری را انتخاب کنی)

Any student will be able to tell you where the college library is.
(هر دانشجویی می‌تواند بگوید کتابخانه دانشگاه کجاست. – مهم نیست از کدام دانشجو سؤال کنی)

  • هنگامی از some  در پرسش هایمان استفاده می کنیم که توقع داریم جواب شخص مقابل مثبت باشد .

What’s wrong? Have you got something in your eye?

در این سوال به نظر میرسد چیزی در چشم طرف مقابل رفته و ما توقع جوابه بله داریم .

 

مثال هایی از  some و any برای اینکه با مفهوم آنها بهتر اشنا شوید :

They didn’t invite any of us.

آن ها هیج کدام از ما دعوت نکردند.

Are any of the paitings for sale?

هیج کدام از این نقاشی ها فروشی هستند؟

Do you need any further information?

اطلاعات دیگری هم میخواهید؟

There were some beautiful flowers in the garden

چند گل زیبا در باغچه بود

I bought some coffee

من مقداری قهوه خریدم

Would you like some cake?

(آیا مقداری کیک می خواهی؟ (پیشنهاد

Could I have some milk, please?

میشه لطفا مقداری شیر به من بدهید؟ (درخواست)

I don’t need any help.

من به هیچ کمکی نیاز ندارم.

Do you have any brothers or sisters?

آیا هیچ برادر یا خواهری داری؟

Ali bought some bread

علی مقداری نان خرید.

I need some bread

من مقداری نان نیاز دارم.

I want something to eat

من چیزی برای خوردن میخوام

I saw somebody in the hospital

من شخصی را در بیمارستان دیدم

 I don’t want anything to eat

من هیچ چیز برای خوردن نمیخواهم

I don’t give my bicycle to anybody

من دوچرخه ام را به کسی نمی دهم .

همین حالا می توانید از مشاوره های رایگان آلپیدا بهرمند شده و با حرفه ای ترین اساتید سطح تهران کلاس داشته باشید.

09120137156 | 86127265 | 88581856

آموزش زبان انگلیسی ، آموزش زبان آلمانی ، آموزش زبان فرانسه ، آموزش زبان روسی ، آموزش زبان عربی ، آموزش زبان سوئدی ، آموزش زبان اسپانیایی ، آموزش زبان ایتالیایی ، آموزش زبان کره ای ، آموزش زبان ژاپنی ، آموزش زبان هلندی ، آموزش زبان دانمارکی ، آموزش زبان ترکی استانبولی ، آموزش زبان هندی ، آموزش زبان چینی و آموزش زبان فارسی (برای اتباع خارجه)

…. موفق خواهید بود اگر امروز را به فردا موکول نکنید ….

دیدگاه ها بسته شده اند.