آموزش خصوصی مکالمه زبان های خارجی

چرا آموزش خصوصی مکالمه زبان ؟

مکالمه یکی از چهار مهارت اصلی در زمینه یادگیری زبان است. مکالمه یک مهارت تعاملی بین دو نفر یا بیشتر است. بدون داشتن مهارت مکالمه صحیح، می‌توان گفت که یادگیری به طور کامل انجام نشده است. تصور کنید که بنابر شرایطی برای مدت کوتاهی مجبور به مسافرت به خ ...

آموزش خصوصی زبان

از مزایای آموزش خصوصی زبان در محیط خارج از آموزشگاه چه میدانید؟

چرا بر روی تدریس خصوصی تمرکز کنیم در حالی که میلیون‌ها منبع معتبر برای یادگیری به صورت انفرادی وجود دارد؟ برای بسیاری از والدین آموزش خصوصی زبان چیزی به جز کلاس‌های خارج از ساعات مدرسه و دادن پول اضافه نیست. آموزش خصوصی در ذهن عموم مردم به خوبی جا ...