تافل بدیم یا آیلتس ؟

تافل یا آیلتس؟

تافل یا آیلتس؟ اگر خودتون تا حالا به این سوال فکر نکردین حتما در اطرافیانتون کسی رو میشناسید که برای انتخاب آزمون زبانش گیج شده باشد.سوالاتی از قبیل "تفاوت بین تافل و آیلتس چیست؟" ، "تافل بهتر است یا آیلتس؟" ، "تافل سخت تره یا آیلتس؟" و ... اولین ...