اپلیکیشن های آموزش زبان آلمانی

اپلیکیشن های آموزش زبان آلمانی

اپلیکشین های آموزش زبان آلمانی : معروف ترین اپلیکیشن های آموزش زبان آلمانی کدامند؟ همه ی ما در کنار یادگیری  زبان آلمانی به یک یا چند اپلیکیشن آموزش زبان آلمانی نیاز داریم. اما نکته ی قابل توجه اینجاست که از بین اپلیکیشن های آموزش زبان آلمانی کد ...

آلمان

گویش های مختلف زبان آلمانی

در ابتدا می خواهیم قبل از آنکه به گویش های مختلف زبان شیرین آلمانی بپردازیم ، این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم که چرا باید زبان آلمانی بیاموزیم ؟ بسیار به وضوح دیده می‌شود که زبان آلمانی، زبان بین المللی و پرگویش است. زبان آلمانی به عنوان زبان اول ...