صفات ملکی در انگلیسی

صفات ملکی در انگلیسی

صفات ملکی بخش مهمی از دستور زبان انگلیسی هستند و شما حتما در مسیر یادگیری گرامر زبان انگلیسی با آن‌ها برخورد داشته اید یا به زودی برخورد خواهید داشت. شاید این صفات در ابتدا گیج کننده یا سخت به نظر برسند، اما رفته رفته با استفاده از آن‌ها در جملات، ...

صفات پرکاربرد در زبان انگلیسی

صفات پرکاربرد در زبان انگلیسی

در تمام مکالمات چیزی که به طور مرتب استفاده می کنیم صفات می باشند. یادگیری صفات پرکاربرد در زبان انگلیسی به شما کمک میکند تا speaking و writing خود را بهبود بخشید. صفات پرکاربرد در زبان انگلیسی، صفاتی هستند که در مکالمات روزمره و نوشته ها بیشتر به ...