صفات ملکی در انگلیسی

صفات ملکی در انگلیسی

صفات ملکی بخش مهمی از دستور زبان انگلیسی هستند و شما حتما در مسیر یادگیری گرامر زبان انگلیسی با آن‌ها برخورد داشته اید یا به زودی برخورد خواهید داشت. شاید این صفات در ابتدا گیج کننده یا سخت به نظر برسند، اما رفته رفته با استفاده از آن‌ها در جملات، ...