ماه ها در انگلیسی

ماه ها در زبان انگلیسی

یکی ار مطالبی که شاید اکثر زبان آموزان یادگیری آن را به تعویق  می اندازند یا بی اهمیت میشمارند مبحث یادگیری ماه ها در زبان انگلیسی می باشد . شاید از نظر بزخی کم اهمیت به نطر برسد اما یکی از نیاز های اساسی برای تمام زبان آموزان می باشد و مهم ترین ب ...