wish و کاربردهایش در انگلیسی

wish و کاربردهایش در انگلیسی

صحبت کردن درباره آرزوها یا اتفاقاتی که دوست داریم برایمان اتفاق بیوفتد یکی از مواردیست که در مکالمات یا نوشتار از ان بسیار استفاده میشود . یادگرفتن ساختار و گرامر این نوع جملات در زبان انگلیسی به ما کمک بسیاری میکند تا speaking و writing بهتری داشته ...