حروف اضافه زبان آلمانی

حروف اضافه زبان آلمانی

حروف اضافه زبان آلمانی ،کلمه یا گروهی از کلمات که عبارت های اسمی را به بقیه جمله وصل می کنند.

به عبارت دیگر، حروف اضافه، واژه های کوتاهی هستند که به اسم یا ضمیر، داده‌ای مکانی، زمانی، وجهی و یا علتی را نسبت می‌هند.

در زبان آلمانی، حروف اضافه بر روی واژه ی بعد از خود تاثیر می گذارند و به آن یک نقش دستوری هم می دهند.

انواع حروف اضافه زبان آلمانی از نظر مفهومی :

 

حرف اضافه مکانی (Lokal)

این نوع حروف اضافه زبان آلمانی در پاسخ  به پرسش های “کجا/ به کجا/ از کجا؟” (Wo/Wohin/woher) داده می‌شوند.

واژگان زیر به حروف اضافه مکان تعلق دارند :
an, aus, hinter, in, neben, vor, zu

مثال :

hinter dem Café

پشت کافه

به چند نمونه ی معروف از حروف اضافه مکانی که در تصویر برایتان آورده ایم، توجه کنید:

حروف اضافه زبان آلمانی

حروف اضافه زمانی (Temporal)

این نوع حروف اضافه در پاسخ به پرسش های ” کی/ چه مدت/ هر چند وقت/ تا کی/ از چه موقع؟” (Wann/Wie lange/Wie oft/Bis wann/Seit wann) داده می‌شوند.

واژگان زیر به حروف اضافه زمانی تعلق دارند:
.an, bis, gegen, in, nach, seit, um, von, vor

مثال:

Am (an + dem) Morgen schlafe ich lange.
من فردا بیشتر میخوابم

حروف اضافه وجهی (modal)

این نوع حروف اضافه زبان آلمانی در پاسخ به پرسش “?Wie” (چگونه؟) داده می‌شوند.

 واژگان زیر به حروف اضافه وجهی تعلق دارند:
.mit, ohne, gegen

مثال :

Ohne wasser

بدون آب

حروف اضافه اشاره‌کننده به علت (kausal)

این نوع حروف اضافه، اشاره‌کننده به علت در پاسخ به پرسش های “?Wieso/Weshalb/Warum/Unter welcher Bedingung” (چگونه/چطور/چرا/در چه شرایطی؟) داده می‌شوند.

 واژگان زیر به حروف اضافه اشاره‌کننده به علت تعلق دارند:

anlässlich, aufgrund, bezüglich, dank, gemäß, infolge, laut, mangels, mittels, seitens, trotz, ungeachtet, wegen, … zufolge, zwecks.

مثال:

Aufgrund des sturmes hatten wir gestern stromausfall

بخاطر طوفان دیروز ما قطعی برق داشتیم.

نقش دستوری حروف اضافه زبان آلمانی :

 همانطور که در اول مقاله هم اشاره کردیم، حروف اضافه زبان آلمانی بر واژه بعد از خود تاثیر گذاشته و به آن یک نقش دستوری نسبت می‌دهد. باتوجه به این قاعده می‌توان حروف اضافه را به دسته‌های مختلفی تقسیم کرد.

انواع حروف اضافه زبان آلمانی بر اساس نقش دستوری آنها :

حروف اضافه مسبب مفعول مستقیم (Akkusativ)  

bis, durch, für, gegen, je, ohne, per, pro, um, wider

نکته: در موارد اندکی بعد از این حرف اضافه از نقش مفعولی غیر مستقیم نیز استفاده می‌گردد:

  • bis an das Haus (تا آن خانه) در نقش مفعولی مستقیم
  • bis zum Ende (تا پایان) در نقش مفعولی غیر مستقیم

حروف اضافه زبان آلمانی مسبب مفعول غیر مستقیم (Dativ)  

aus, außer, bei, entgegen, entsprechend, fern, gegenüber, gemäß, gleich, mit, mitsamt, nach, nächst, nahe, nebst, samt, seit, von, zu, zufolge, zuliebe, zuwider

حروف اضافه مسبب مفعول مستقیم (Akkusativ) یا مفعول غیر مستقیم (Dativ)

برای  تشخیص نقشی که پس از این حروف اضافه قرار می‌گیرد، می‌توان از واژگان پرسشی “Wo” (کجا؟) و “Wohin” (به کجا؟) کمک گرفت.  معمولا در پاسخ اولی باید از نقش “Dativ” و در پاسخ دومی که به همراه حرکت و جنبش است از “Akkusativ” استفاده کرد.

an, auf, entlang, hinter, in, neben, unter, über, vor, zwischen

حروف اضافه مسبب حالت ملکی (Genetiv)

abseits, anfangs, angesichts, anhand, anlässlich, anstelle, aufgrund, aufseiten, außerhalb, beiderseits, diesseits, halber , infolge, inmitten, innerhalb, jenseits, kraft, links, minus, mithilfe, namens, nördlich, oberhalb, östlich, plus, rechts, südlich, seitens, um … willen, unbeschadet, unfern, ungeachtet, unterhalb, unweit, vonseiten, vorbehaltlich, westlich, zeit

حروف اضافه مسبب حالت مالکی (Genetiv) یا مفعولی غیر مستقیم (Dativ)

از حروف زیر در گفتار به همراه مفعول غیر مستقیم (Dativ) استفاده شده، اما برخی آنها را نامناسب می‌دانند و استفاده از آنها به همراه حالت مالکی ترجیح می‌دهند:
statt, trotz, während, wegen

از حروف اضافه زیر معمولا قبل از حالت مالکی (Genetiv) و بعد از حالت مفعولی غیر مستقیم استفاده می‌گردد:
zugunsten, zulasten, zuseiten, zuungunsten

و هم چنین از حروف اضافه زیر معمولا قبل از حالت مالکی (Genetiv) و بعد از حالت مفعولی غیر مستقیم استفاده می‌گردد:
zugunsten, zulasten, zuseiten, zuungunsten

 

نکته درباره ی حروف اضافه زبان آلمانی

 

در بعضی مواقع، حروف اضافه با آرتیکل کلمه ی بعد از خودشون ادغام می شوند.

به جدول زیر توجه نمایید:

حرف اضافه بعلاوه آرتیکل حالت ادغام شده
an + dem am
an + das ans
bei + dem beim
in + dem im
in + das ins
von + dem vom
zu + dem zum
zu + der zur

همین حالا می توانید از مشاوره های رایگان آلپیدا بهره مند شوید و با حرفه ای ترین اساتید سطح تهران کلاس داشته باشید.

برای مشاوره رایگان و تعیین سطح با ما تماس بگیرید.

09120137156 | 86127265 | 88581856

آموزش زبان انگلیسی ، آموزش زبان آلمانی ، آموزش زبان فرانسه ، آموزش زبان روسی ، آموزش زبان عربی ، آموزش زبان سوئدی ، آموزش زبان اسپانیایی ، آموزش زبان ایتالیایی ، آموزش زبان کره ای ، آموزش زبان ژاپنی ، آموزش زبان هلندی ، آموزش زبان دانمارکی ، آموزش زبان ترکی استانبولی ، آموزش زبان هندی ، آموزش زبان چینی و آموزش زبان فارسی (برای اتباع خارجه)

…. موفق خواهید بود اگر امروز را به فردا موکول نکنید….

دیدگاه ها بسته شده اند.